Mišljenja i odluke

Mišljenje Suda časti HUOJ-a vezano uz angažman direktorice strateških komunikacija agencije Madison Consulting, Zinke Bardić, u funkciji posebne savjetnice predsjednika Vlade RH

19.06.2012.

Temeljem zanimanja medija te upita članova HUOJ-a, vezanih uz eventualni sukob interesa kolegice Zinke Bardić i agencije za odnose s javnošću Madison Consulting, u pogledu suradnje s Vladom Republike Hrvatske, Sud časti HUOJ-a održao je 18. lipnja 2012. godine sjednicu s jednom točkom dnevnog reda:

Davanje mišljenja o angažmanu direktorice strateških komunikacija agencije Madison Consulting, Zinke Bardić, u funkciji posebne savjetnice predsjednika Vlade RH.
 
Sud časti zaključio je sljedeće:
 
"Pro bono“ angažman kolegice Zinke Bardić, kao posebne savjetnice predsjednika Vlade RH Zorana Milanovića, dok je istodobno zaposlenica agencije Madison Consulting, prema postojećem zakonskom okviru, pravno ne ulazi u područje sukoba interesa. Međutim, imajući u vidu Etički kodeks HUOJ-a, odnosno definirane principe dobrog poslovanja na području odnosa s javnošću, ovakvim angažmanom postoji opasnost narušavanja profesionalne neovisnosti i transparentnosti, a moguć je i konflikt interesa u određenim situacijama.
Naime, s jedne strane kao posebna savjetnica predsjednika Vlade RH kolegica Bardić je pozvana raditi isključivo u javnom interesu. Međutim, budući da ju Vlada ne plaća za taj posao ili angažman, u ovisnom je položaju prema privatnom  poslodavcu – tj. agenciji koja joj osigurava redovita primanja.

Budući da je jedna od najbližih suradnica predsjednika Vlade, ima pristup povlaštenim informacijama te u sklopu svog savjetničkog angažmana posredno može utjecati na donošenje odluka premijera ili Vlade. Tako se nalazi u situaciji da svjesno ili nesvjesno pogoduje agenciji u kojoj je zaposlena ili njezinim klijentima, odnosno da pridonese stvaranju percepcije u javnosti kako se ta agencija nalazi u privilegiranom položaju u odnosu na druge agencije na tržištu, kada su u pitanju odnosi s državnim institucijama. Međutim, kada su u pitanju medijski eksponirani slučajevi – IKEA i Grippen, na temelju dostupnih informacija ne možemo utvrditi je li i došlo do navodnog zauzimanja za njihove interese. 
 
Zbog svega navedenog, uz svekoliko poštovanje dobrotvornog rada, kao i dokazanu stručnost kolegice Bardić, Sud časti sugerira tijelima državne uprave i svim javnim institucijama da izbjegavaju ovakve oblike angažmana te da se angažmani stručnjaka za odnose s javnošću na sličnim poslovima reguliraju ugovorom o radu (privremenim zapošljavanjem) ili ugovornim odnosom s agencijom. Jedino će tako uloge i odgovornosti biti transparentne, te će se izbjeći sumnje u postojanje mogućeg konflikta interesa, a postići će se i potpuna  usredotočenost na javne interese. Također, jedino tako zaštitit će se  ugled naše struke i na pravi način vrednovati njezina važnost u suvremenoj političkoj i tržišnoj komunikaciji.

Sud časti
HUOJ

Predsjednica Suda časti: Dijana Kobas Dešković
Dopredsjednica Suda časti: Vlatka Škorić
Član Suda časti: Božo Skoko