Vijesti Članovi

Izišla prva knjiga o korporativnoj komunikaciji na hrvatskom jeziku

27.10.2011.

Nakladnik Novelti Millenium objavljuje da je iz tiska izišla prva knjiga s područja korporativne komunikacije na hrvatskom jeziku naslova Uvod u korporativnu komunikaciju: teorijski pristupi i organizacijski modeli.

Autor knjige Zdeslav Milas iznosi razgraničenje funkcije odnosa s javnošću prema korporativnoj komunikaciji u velikim poduzećima. Mr. sc. Zdeslav Milas, predavač na Hrvatskim studijima i Visokoj poslovnoj školi Zagreb, koji je i član naše strukovne udruge, u knjizi iznosi teorijsku analizu definiranja organizacijskog mjesta i uloge odnosa s javnošću unutar korporativne komunikacije te funkcije unutar same korporacije s tri dominirajuća teorijska pristupa: komunikacijskog, marketinškog te hibridnog pristupa integrirane korporativne komunikacije.

Knjiga sadrži 180 stranica, mnogo shematskih prikaza i tablica, bogatu literaturu te je podijeljena na deset poglavlja: pojmovni okviri i paradigme, teorijski pristupi odnosa s javnošću i korporativne komunikacije, javnost i okruženje poduzeća, pitanja konstrukcije povjerenja, organizacijski modeli korporativne komunikacije, korporativna komunikacija kao sveukupno upravljanje komunikacijama, uloga PR-menadžmenta u korporativnoj komunikaciji, interna i eksterna korporativna komunikacija, analiza mjesta i uloga odnosa s javnošću i korporativne komunikacije u velikim hrvatskim dioničkim društvima te zaključno razmatranje i perspektive korporativne komunikacije.


Recenzenti knjige su prof. dr. sc. Zoran Tomić, prof. dr. sc. Nenad Brkić, te doc. dr. sc. Božo Skoko.

Knjiga se može naručiti izravno kod nakladnika.