Vijesti

Vrijeme je za certificiranje!

06.05.2019.

Ljetni rok za certificiranje održat će se 3. lipnja u 17 sati, u uredu HUOJ-a!

Osnovna razina certificiranja namijenjena je studentima i onima koji su tek počeli razvijati karijeru u odnosima s javnošću, a napredna razina iskusnim stručnjacima koji se i dalje žele obrazovati i usavršavati svoje znanje, bez obzira na to što se odnosima s javnošću bave duži niz godina.

Stručnjaci za odnose s javnošću certificiranjem pokazuju da su spremni uložiti dodatan rad i trud u učenje i usavršavanje svoga znanja, a pokazuju i spremnost na praćenje najnovijih trendova u odnosima s javnošću te umijeće pisanja, argumentiranja i diskutiranja o raznim projektima i problemima s kojima bi se mogli susresti tokom karijere. Također, samim činom certificiranja dokazuju i poslodavcima da su vrhunski profesionalci u svome području jer je cilj certificiranja zapravo postavljanje standarda stručnosti i podizanje kvalitete u području odnosa s javnošću u Hrvatskoj. HUOJ-ev certificirani stručnjak za odnose s javnošću ima pravo koristiti u potpisu, iza svog imena, kraticu „CSOJ“.

Osnovna razina certificiranja sastoji se od pisana provjera znanja, literatura je knjiga „Odnosi s javnošću“ prof. dr. sc. Ane Tkalac Verčič, poglavlja: 1, 6, 7, 8, 9 i 13. Napredna razina certificiranja sastoji se od pisane provjere znanja - esej na zadanu temu (do 3 kartice teksta) i izrada komunikacijskog strateškog plana za zadanu organizaciju i situaciju (do 3 kartice teksta) i usmene provjere na kojoj je kandidat dužan pred ispitnom komisijom, koju čine dva stručnjaka za odnose s javnošću (CSOJ), ukratko prezentirati i obrazložiti oba pisana dokumenta i odgovoriti na postavljena pitanja o njima.

Za certificiranje se možete prijaviti na e-adresu: maja.kocis@huoj.hr  slanjem životopisa, dokaza o završenom visokoškolskom obrazovanju (VSS i prvostupnici) i potpisane Izjave o prihvaćanju Etičkog kodeksa HUOJ-a.