Vijesti

UNICEF- ova CSR akademija „Djeca su naš najvažniji posao“

03.04.2019.

Gotovo da ne postoji tvrtka koja na neki način ne utječe na živote djece, bilo da je to proizvodnja proizvoda namijenjenih djeci, oglašavanje koje je namijenjeno djeci ili u kojem djeca sudjeluju, utjecaj poslovanja na okoliš u kojem djeca rastu i razvijaju se ili nešto treće. UNICEF (Fond Ujedinjenih naroda za djecu), kao vodeća svjetska organizacija koja brine o djeci, surađuje i s tvrtkama kako bi promicao društveno odgovorno poslovanje koje poštuje i integrira prava djece. Shodno tome, UNICEF je, u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, pokrenuo prvi nacionalni program edukacije poslovnog sektora o uključivanju dječjih prava u svakodnevno poslovanje i upravljanje – CSR akademiju „Djeca su naš najvažniji posao”. Od 2017. godine, pod vodstvom renomiranih stručnjaka za pitanja društvene odgovornosti, održavaju se radionice koje osiguravaju stručna znanja o utjecaju poslovanja na djecu i daju upute, alati i smjernice koje pomažu tvrtkama da uključe dječja prava u svoja poslovna načela, poslovne prakse i organizacijsku kulturu. Program UNICEF-ove CSR akademije čine četiri radionice koje su tematski povezane i čine cjelinu te je predviđeno da polaznici sudjeluju na svim radionicama, a ove godine održat će se u 9. svibnja, 6. lipnja te u listopadu i studenom u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca u Zagrebu, Radnička cesta 52/I.

Sudjelovanje na CSR akademiji ne naplaćuje se, a polaznici koji sudjeluju na svim radionicama će dobiti potvrdu UNICEF-a i HUP-a o završenom programu edukacije.
Za sve ostale informacije i povratnu informaciju o sudjelovanju javite se najkasnije do 15. travnja na e-adresu: atbaric@unicef.org ili na broj telefona: +385 1 2442 660.