Vijesti

Sudjelujte u međunarodnoj znanstvenoj konferenciji Communication Management Forum 2019

09.02.2019.

Treće izdanje konferencije koju organizira Edward Bernays University College posvećeno je temama kao što su komunikacije, turizam, kultura i nacionaln brend, a održat će se 10. i 11. svibnja 2019.

U okviru Communication Management Foruma 2019. koji će se održati pod nazivom „Finding a Common Denominator: Communication, Tourism, National Culture and Brand“, odnosno „U potrazi za zajedničkim nazivnikom: komunikacija, turizam, nacionalna kultura i brend“, nastojat će se dati odgovor na pitanje u kojoj mjeri je komunikacija zaista ključan faktor u uspostavi nacionalnog brenda, kako iskoristiti vlastite prednosti za jačanje imidža države i unaprjeđenje njezine promocije u svijetu.

Communication Management Forum održava se svake dvije godine, a u dosadašnjim izdanjima sudjelovalo je gotovo 300 znanstvenika i stručnjaka s područja komunikacijskog menadžmenta i srodnih znanstvenih disciplina. Ovogodišnje izdanje prilika je svim znanstvenicima, istraživačima, komunikacijskim stručnjacima te studentima doktorskih i preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih i stručnih studija da se uključe i prijave izlaganja na navedene teme. Recenzirani radovi s konferencije bit će objavljeni u dvojezičnom zborniku radova krajem godine 2019., dok će radovi s najboljim recenzijama biti objavljeni u posebnom izdanju međunarodnog znanstvenog časopisa Communication Management Review.

Prijava sažetaka radova

U sažecima radova (300 do 500 riječi) potrebno je istaknuti cilj i svrhu rada, jasnu metodologiju, ključne rezultate te praktičnu primjenu i društveni značaj samoga rada. Uz sažetak rada, potrebno je poslati i podatke o autorima (znanstveno-nastavno zvanje, institucija, adresa, broj telefona, e-mail adresa). Jedan rad može prijaviti najviše tri autora. Sažetke radova potrebno je poslati do 20. veljače 2019. na e-mail commforum@bernays.hr.