Vijesti

Poziv članovima na Skupštinu, 7. prosinca 2018

27.11.2018.

Pozivamo redovite članove na redovitu sjednicu Skupštine HUOJ-a koja će se držati u petak, 7. prosinca 2018. godine s početkom u 9 sati, u dvorani 5, Kaptol Boutique Cinema, Nova Ves 17, Zagreb.

Na Skupštini je predviđeno usvajanje Plana rada HUOJ-a za 2019. godinu i Financijskog plana za 2019. godinu koje je Udruga obvezna usvojiti do 31. prosinca 2018. sukladno Zakonu o financijskome poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Član HUOJ-a može glasovati na Skupštini i preko opunomoćenika. Punomoć je potrebno ispuniti i skeniranu poslati e-poštom Glavnoj tajnici HUOJ-a (maja.kocis@huoj.hr) i opunomoćeniku.

Nakon izbora članova Povjerenstva za ovjeru glasovanja Skupštine (predsjednik, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika) i Izvješća Povjerenstva za ovjeru glasovanja predložen je sljedeći dnevni red:

1. Zapisnik sa Skupštine održane 17. svibnja 2018.
2. Plan rada s Financijskim planom za 2019.
3. Razno.

Preuzmite dokumente: