Baza znanja Biblioteka HUOJ-a PRint - stručna biblioteka HUOJ-a

Novo izdanje HUOJ-a: „Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama“ autora Mire Radalja

23.11.2018.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću, u suradnji s Hrvatskom sveučilišnom nakladom, nakladnik je još jednog izuzetno značajnog izdanja – knjige „Odnosi s javnošću u neprofitnim organizacijama“, doc. dr. sc. Mire Radalja.

Ova knjiga pionirsko je djelo na svom području, nastala zbog nedostatka literature o odnosima s javnošću u neprofitnim organizacijama na hrvatskom jeziku. U osam glavnih poglavlja i više potpoglavlja autor ponajprije definira neprofitne organizacije i odnose s javnošću, a zatim govori o specifičnosti odnosa s javnošću u neprofitnim organizacijama, odnosima s medijima, menadžmentu i marketingu neprofitnih organizacija, prikupljanju sredstava, tzv. fundraising, lobiranju i specifičnim područjima odnosa s javnošću u neprofitnim organizacijama – udruge, fundacije i zaklade, organizacije kulture i umjetnosti, vjerske i sindikalne organizacije, zdravstveni i školski sektori te sportske organizacije.

„U osam poglavlja knjiga daje pregled relevantnih torija, pristupa problema i izazova odnosa s javnošću u neprofitnim organizacijama. Korištena literatura uključuje brojna značajna djela iz područja odnosa s javnošću koja rasponom obuhvaćaju temeljne tekstove domaćih i stranih autora“, navodi prof dr. sc. Ana Tkalac Verčič u predgovoru knjige.

„Knjiga je pisana analitički, argumentirano, potkrijepljena je najrelevantnijim domaćim i inozemnim autorima, a istodobno je štivo pitko i zanimljivo, što će knjizi omogućiti da istodobno bude sveučilišni udžbenik i praktičan alat svima koji se svakodnevno koriste odnosima s javnošću u neprofitnom sektoru“ ističe izv. prof. dr. sc. Božo Skoko.

Miro Radalj doktor je informacijskih znanosti i docent na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Mostaru, pisac znanstvenih radova s područja nakladništva, odnosa s javnošću, medija i komunikologije te književnih radova. Direktor je i suosnivač nakladne kuće „Verbum“ iz Splita i  humanitarne udruge „Ivan Merz“, a član je i Društva hrvatskih književnika i Hrvatske udruge za odnose javnošću.

Cijena knjige u redovnoj prodaji je 136,00 kn s uključenim PDV-om, a članovima HUOJ-a osigurali smo popust od 20%.

Knjigu je moguće kupiti kod Hrvatske udruge za odnose s javnošću ispunjavanjem obrasca za narudžbu knjige!
Trošak dostave snosi kupac.

Za ostala pitanja obratite nam se na info@huoj.hr