Vijesti

Imenovani članovi žirija godišnje studentske nagrada HUOJ-a "Mlada nada"

06.08.2018.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću i ove godine dodijelit će godišnju studentsku nagradu HUOJ-a "Mlada nada", kojoj je cilj promicanje izvrsnosti među studentima i njihovo motiviranje za stjecanje novih znanja i vještina u području odnosa s javnošću.

Ova nagrada je priznanje strukovne udruge za pokazano znanje, izvrsnost i zalaganje studenata visokih učilišta koja djeluju na području Republike Hrvatske, a koji su tijekom studija, na preddiplomskim ili diplomskim studijskim programima, imali upisane kolegije koji su podrazumijevali sadržaj iz područja odnosa s javnošću.

Nagrade su se dosad dodjeljivale u četiri kategorije i to za diplomski, završni i seminarski rad te izradu komunikacijskog plana, a kriteriji za ocjenjivanje bili su stručnost i ozbiljnost pristupu, strukturiranost i preglednost, pismenost i izražavanje te kreativnost i inovativnost.

Ovogodišnji natječaj bit će otvoren od jeseni, a svečana dodjela nagrade bit će održana u okviru Studentske konferencije koja je predviđena za studeni 2018.

Postupak dodjele nagrade vodi stručni žiri sastavljen od pet članova iz redova predavača kolegija iz područja odnosa s javnošću na visokoškolskim ustanovama, stručnjaka za odnose s javnošću u tvrtkama i agencija za odnose s javnošću.

U ovogodišnji stručni žiri imenovani su Zdeslav Milas, Stana Odak Krasić, Matilda Kolić Stanić, Marina Čulić Fischer i Sonja Miočić.

Mr. sc. Zdeslav Milas, predsjednik žirija, prodekan Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment

Od 2013. prodekan Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment. Na Bernaysu je posebno zadužen za upravljanje i nadzor nastavnoga procesa, koordinaciju s pročelnicima katedri te odnosima sa studentima. Milas je angažiran u nastavi kao viši predavač na skupini kolegija iz odnosa s javnošću, teorije odnosa s javnošću i korporativnoga komuniciranja. Na Bernaysu je ujedno i pročelnik Katedre za komunikaciju i odnose s javnošću te član Upravnoga vijeća.

Zdeslav Milas ima 20 godina radnoga iskustva u raznim vrstama organizacija, a autor je i prve knjige o korporativnoj komunikaciji na hrvatskome jeziku pod naslovom Uvod u korporativnu komunikaciju - teorijski pristupi i organizacijski modeli. Sudjeluje na znanstveno-stručnim skupovima te objavljuje stručne i znanstvene radove iz korporativne komunikacije i političkih odnosa s javnošću. Težišta njegova interesa su odnosi s javnošću, korporativna komunikacija, funkcija komunikacije u menadžmentu, izborni procesi i politička povijest te uloga stručnih studija u dualnom visokom obrazovanju.

Predstavnik je svoje visoke škole u granskoj udruzi za obrazovanje Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) te je njen izabrani predstavnik u Nacionalnom vijeću za znanost, visokom obrazovanju i tehnološkog razvoja. Član je Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ), Europske udruge za obrazovanje i istraživanja o odnosima s javnošću (EUPRERA), Hrvatskog komunikacijskog društva (HKD), Matice hrvatske te član Središnjeg odbora Akademske zajednice „Ante Starčević“.

Stana Odak Krasić, mag. nov., zamjenica predsjednika žirija, voditeljica studija Odnosi s javnošću i studij medija na VERN-u

Doktorandica je na poslijediplomskom studiju Jezici i kultura u kontaktu pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Radi na Veleučilištu VERN' u Zagrebu kao nastavnica i voditeljica studija Odnosi s javnošću i studij medija. Predaje na četiri obvezna kolegija: Uvod u komunikologiju, Glasnogovorništvo i javni nastupi, Interno komuniciranje i Etika komuniciranja i društveno odgovorno poslovanje te na izbornom kolegiju – Odnosi s javnošću u turizmu i sportu. Kao vanjska suradnica radi ili je radila i Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, Visokoj poslovnoj školi Zagreb, Visokoj školi za odnose s javnošću i studij medija Kairos te Pučkom učilištu na programu usavršavanja za glasnogovornike.
Sudjelovala je na mnogim konferencijama, okruglim stolovima, stručnim skupovima te profesionalnim usavršavanjima od kojih se posebno ističe Program stručnog usavršavanja Aktivno učenje i kritičko mišljenje u visokoškolskoj ustanovi (ALCT program). Bila je dugogodišnja volonterka udruge Hrabri telefon a danas je članica Hrvatskog komunikacijskog društva te Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ).

Članice žirija:

Marina Čulić Fischer, izvršna partnerica u agenciji DIALOG komunikacije

Diplomirala je novinarstvo i magistrirala komunikologiju na Karlovom univerzitetu u Pragu, gdje je živjela deset godina i napravila prve korake u komunikacijskoj industriji.

U Hrvatsku se vraća 1995. i zapošljava u agenciji BBDO Zagreb. Krajem 2000. osniva agenciju za komunikacijski menadžment DIALOG komunikacije, koju vodi do danas. Članica je tima za razvoj poslovanja jedne od najvećih globalnih agencija za odnose s javnošću, Ketchum. Ima više od 20 godina iskustva u komunikacijskoj industriji i vodila je komunikacijske projekte i kampanje za desetke domaćih i stranih klijenata, javnih institucija i udruga. U razdoblju od 2013.-2015. godine bila je izvršna direktorica digitalne agencije Proximity.

Marina je certificirana predavačica britanskog CIPR-a i certificirana stručnjakinja za odnose s javnošću HUOJ-a. Povremeno djeluje kao gošća-predavačica na hrvatskim visokim školama i fakultetima i autorica je brojnih strukovnih članaka u domaćim i regionalnim medijima, kao i tekstova u stručnoj literaturi. Idejna je začetnica i direktorica programa prve hrvatske konferencije o blogerima i influencerima, DIABLOGA.

Dr. sc. Matilda Kolić Stanić, asistentica na Odsjeku za komunikologiju Hrvatskih studija

Doktorirala je 2018. na Fakultetu za institucionalnu komunikaciju Papinskoga sveučilišta Svetoga Križa u Rimu obranivši rad na temu iz područja etike odnosa s javnošću. Magistrirala je na istom Sveučilištu 2007. godine, a u radu se bavila svjetskom povijesti odnosa s javnošću. Uz sudjelovanje u znanstvenim projektima, (ko)autorstva više objavljenih radova i izlaganja na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, uredila je knjigu “Luka Brajnović: Služiti istini”, o profesoru etike u Španjolskoj, po kojemu je nazvana i međunarodna nagrada za promicanje etike u medijima koju dodjeljuje Sveučilište Navarra.

Na Hrvatskim studijima izvodi nastavu iz više kolegija na smjeru Odnosa s javnošću. U sklopu kolegija Praktikum odnosa s javnošću, mentorirala je više projekata, a jedan od njih je 2017. dobio nagradu HUOJ-a “Mlada nada”. 

Sonja Miočić, direktorica komunikacija u Tele2 Croatia

Pridružila se timu Tele2 Hrvatska u ožujku 2017. godine od kada obnaša funkciju Direktorice komunikacija unutar te kompanije. Sa svojim timom i partnerskim agencijama zadužena je za sve marketinške komunikacije (ATL/BTL), odnose s javnošću, internu komunikaciju, sponzorstva te evente Tele2 Hrvatska.

Karijeru je započela u marketinškoj agenciji Studio Marketing J. Walter Thompson u Zagrebu 1998. godine gdje je provela tri godine radeći na različitim kampanjama i projektima za klijente iz financijske, FMCG i automobilske industrije. Tijekom narednih godina stekla je bogato iskustvo u poslovima marketinga, korporativnih komunikacija i odnosa s javnošću radeći na voditeljskim i direktorskim pozicijama u AZ mirovinskom fondu (obvezni i dobrovoljni) i Allianz osiguranju, a u Tele2 je došla iz tvrtke Tomić & Co., gdje je gotovo četiri godine obnašala funkciju direktorice marketinga i odnosa s javnošću za brandove BMW i MINI za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.

U razdoblju od veljače 2011. do srpnja 2013. godine obnašala je dužnost Predsjednice Odbora za korporativne komunikacije Udruge osiguravatelja pri HGK. Sonja ima i značajno iskustvo u managementu gdje je vodila različite projekte iz segmenata event managementa, prodajno-marketinških aktivacija i internih komunikacija.