Vijesti

HURA potpisala Memorandum o razumijevanju kojim se želi smanjiti oglašavanje na kanalima koji krše autorska prava

14.07.2018.

Potpisnici Memoranduma bi trebali ograničiti oglašavanje na internetskim stranicama ili mobilnim aplikacijama koje nemaju legitimnu upotrebu i za koje znaju da krše autorska prava

Zagreb, 13.7.2018. - Hrvatsko udruženje društava za tržišno komuniciranje (HURA) potpisalo je Memorandum o razumijevanju „Follow the Money”, a čiji cilj je minimizirati plasman oglašavanja na web stranicama i mobilnim aplikacijama koje krše autorska prava, sudjeluju u širenju lažnih vijesti ili prodaji krivotvorene robe.

Dunja Ivana Ballon, izvršna direktorica HURA-e izjavila je: „Nama kao strukovnom udruženju izrazito je važno biti dio ključnih međunarodnih inicijativa kojima se promoviraju dobre i odgovorne prakse među agencijama i oglašivačima. Poštivanje autorskog prava od iznimnog je značaja za sve agencije koje se bave tržišnim komunikacijama. Smatramo da poticanje odgovornih praksi oglašavanja pomaže u podizanju stupnja povjerenja korisnika te jača imidž brendova kao društveno odgovornih.“

Potpisnici Memoranduma će se zalagati, na temelju vlastite politike i kriterija za procjenu, za redukciju oglašavanja na web stranicama ili mobilnim aplikacijama koje nemaju značajnu legitimnu upotrebu i za koje oglašivači imaju razumno dostupne dokaze da te web stranice i aplikacije krše autorska prava ili šire lažne vijesti, a koje na komercijalnoj razini koriste oglašavanje kao izvor prihoda.

Memorandum je potpisan u prisustvu potpredsjednika Europske komisije Andrusa Ansipa, a ujedno ga je podržalo Europsko udruženje agencija za tržišno komuniciranje (EACA) čiji je HURA aktivni član, zajedno s ostalim potpisnicima Memoranduma među kojima su Google, Svjetska Federacija Oglašavača (WFA), DoubleVerify, Trustworthy Accountability Group, Europska udruga za kockanje i klađenje, IAB Europe i drugi.

***

HURA:
Hrvatsko udruženje društava za tržišno komuniciranje je vodeće strukovno udruženje u sektoru tržišnih komunikacija u Hrvatskoj. Članovi HURA-e neke su od najboljih i najnagrađivanijih domaćih agencija. HURA organizira nacionalni festival tržišnog komuniciranja Dane komunikacija s pripadajućim natjecanjima Effie, IdejaX i Young Lions, marketinšku akademiju HOWtoWOW, regionalnu reviju reklamnih agencija BalCannes i mnoge druge projekte. Bori se za poboljšanje tržišnih uvjeta i napredak čitave industrije, što uključuje lobističke aktivnosti, pregovaranje sa zakonodavcem, promociju struke, brojna istraživanja i statistike u industriji, savjetovanje i drugo. Izvan granica djeluje u sklopu EACA-e (Europskog udruženja agencija za tržišno komuniciranje) te kao ekskluzivni predstavnik Cannes Lions i Effie Worldwide organizacija za Hrvatsku. Više o HURA-i na www.hura.hr.