HUOJ • Intervju s Milošem Đajićem, predsjednikom Društva Srbije za odnose s javnošću
Vijesti

Intervju s Milošem Đajićem, predsjednikom Društva Srbije za odnose s javnošću

07.03.2011.

Profesija odnosa s javnošću se, od 2000. godine, u Srbiji razvija progresivnom brzinom i ide uzlaznom putanjom. Sve je više agencija koje nude usluge PR-a, na fakultetima se uvode programi iz PR-a, a i sve je više osoba koji postaju doktori znanosti u ovom području. Osim toga u posljednje vrijeme najbolja praksa, znanja i iskustva u PR-u sve se intenzivnije prenose između zemalja u regiji, a u sljedećoj fazi bi mogla uslijediti i uža suradnja nacionalnih udruga za odnose s javnošću putem organizacije zajedničkih događaja, realizacije projekata, izdavaštva, istraživanja itd. Prvi korak buduće regionalne suradnje je predstavljanje srpske, slovenske i hrvatske udruge za odnose s javnošću na konferenciji The Corporate Communication Experience koja se organizira krajem ožujka u Beogradu.

Pročitajte intervju