Vijesti

Poziv na Skupštinu HUOJ-a, 17.5. u 17:30 sat

07.05.2018.

Na temelju članka 48. Statuta HUOJ-a i odluke Upravnog odbora HUOJ-a od 26. travnja 2018. godine, sazvana je redovitu izvještajnu skupštinu HUOJ-a za četvrtak, 17. svibnja 2018. godine s početkom u 17:30 sati u prostoru Medijateke, Petra Preradovića 5 u Zagrebu.

Pozivamo vas i na predstavljanje rezultata prvog istraživanja zadovoljstva i očekivanja sadašnjih i bivših članova HUOJ-a, koje se provodilo tijekom veljače i ožujka ove godine. Predstavljanje će se održati nakon Skupštine, u 18 sati. Istraživanje su volonterski proveli članica HUOJ-a Mateja Terek i stručna skupina bihevioralnih konzultanata iz tvrtke Behave, koji će i predstaviti rezultate.

Poziv na predstavljanje možete pogledati ovdje.

Član HUOJ-a može glasovati na Skupštini i preko opunomoćenika. Punomoć koja se nalazi na dnu ovog članka, potrebno je ispuniti i skeniranu poslati e-poštom Glavnoj tajnici HUOJ-a (maja.kocis@huoj.hr) i opunomoćeniku.

Nakon izbora članova Povjerenstva za ovjeru glasovanja Skupštine (predsjednik, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika) i Izvješća Povjerenstva za ovjeru glasovanja predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa Skupštine održane 14. prosinca 2017.
    | zapisnik
 2. Izvješće predsjednice o radu HUOJ-a u 2017. godini
    | izvješće
 3. Financijsko izvješće HUOJ-a za 2017. (uz mišljenje Nadzornog odbora)
    | f.izvješće  |  bilješke uz mišljenjemišljenje NO
 4. Izvješće o rad u Nadzornog odbora u 2017.
    | izvješće
 5. Izvješće o radu Suda časti u 2017.
    | izvješče
 6. Informacija o provedenoj samoprocjeni – Upitnik o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. godinu temeljem Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
    | informacija
 7. Razno.