Vijesti

Poziv na predavanje „Odnosi s javnošću u znanosti i visokom obrazovanju“

24.04.2018.

Pozivamo vas na predavanje „Odnosi s javnošću u znanosti i visokom obrazovanju“, koje će se održati na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci. Predavačica je dr. sc. Mirela Holy, voditeljica specijalističkog stručnog diplomskog studija odjela za Upravljanje poslovnim komunikacijama na Veleučilištu VERN.

Predavanje se održava u utorak, 15. svibnja 2018. godine s početkom u 17,00 sati. Adresa Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je Primorska 42, Ika (Opatija).

Mirela Holy rođena je 15. prosinca 1971. u Zagrebu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i stekla doktorat iz područja humanističkih znanosti. U Narodnom sveučilištu Dubrava bila je voditeljica akcija i manifestacija od 1999. godine. Nakon dvije godine prelazi u Ministarstvo zaštite životne sredine i prostornog planiranja gdje je kao pripravnica, tajnica Kabineta ministra i stručna suradnica radila do 2005. godine. Sljedeće tri godine provela je u Maksima komunikacijama iz Zagreba gdje je bila voditeljica projekata, a kasnije i izvršna direktorica. U Socijaldemokratsku partiju Hrvatske učlanjuje se 1998. godine. Prvi je put za zastupnicu u Hrvatskom saboru izabrana na šestim parlamentarnim izborima 2007. godine. U tom mandatu bila je potpredsjednica Odbora za zaštitu životne sredine kao i članica Odbora za prostorno planiranje i graditeljstvo, Odbora za međuparlamentarnu suradnju i Odbora za ravnopravnost spolova.[6]

Na parlamentarnim izborima 2011. godine ponovo je izabrana u Sabor, za ministricu zaštite okoliša i prirode 23. prosinca 2011. godine. Danas predaje Odnose s javnošću na Veleučilištu VERN.