Aktivnosti Udruge Carpe Diem

Održan Carpe Diem u kompaniji Ericsson Nikola Tesla

08.03.2018.

Drugi ovogodišnji Carpe Diem održan je u srijedu, 7. ožujka 2018. u prostorijama tvrtke Ericsson Nikola Tesla u Krapinskoj 45 u Zagrebu. Ovaj događaj produkt je suradnje Hrvatske udruge za odnose s javnošću i odjela marketinga, komunikacija i DOP-a Ericssona Nikole Tesle. Carpe Diem je počeo u 13 sati, a trajao je sat i pol vremena.

Carpe Diem je vodila Snježana Bahtijari, direktorica marketinga, komunikacija i DOP-a, a u ime članova HUOJ-a, prisutne je pozdravio Igor Ćutuk, član Upravnog odbora HUOJ-a. Predavanje o korporativnim komunikacijama počelo je svojevrsnom osobnom iskaznicom kompanije, kratkim povijesnim pregledom o razvitku tvrtke i njenoj trenutnoj poziciji na hrvatskom i internacionalnom tržištu. Osvrnuvši  se na postignuća kompanije, S. Bahtijari je naglasila kako je upravo Ericsson Nikola Tesla najveći izvoznik znanja u Hrvatskoj te, kroz svoje dugogodišnje partnerstvo s korporacijom Ericsson, čvrsti most između Hrvatske i Švedske.

U kompaniji djeluje interni tim profesionalaca za odnose s javnošću, što se pokazalo kao velika komparativna prednost. Zahvaljujući strateškom promišljanju i planiranju, korporativno komuniciranje je kvalitetna podrška poslovanju i važna karika u stvaranju motivirajuće korporativne kulture. S obzirom na veličinu organizacije, s više od 3000 zaposlenih stručnjaka u čitavoj Grupi, i široki djelokrug poslovanja, zastupljeni su svi komunikacijski kanali, o čemu su govorili članovi odjela zaduženi za pojedina područja: stručnjaci za odnose s javnošću, organizaciju događanja, internu komunikaciju, za praćenje medija i komunikaciju putem društvenih mreža, odnose s investitorima, zaštitu okoliša i zdravlja na radnom mjestu, za koordinaciju projekata iz EU fondova, prevođenje. Kroz opis svojih aktivnosti, potvrdili su važnost svakodnevnog izlaženja iz vlastitih uloga i profesionalnih vokacija, jer se na taj način, uz timski rad i cjeloživotno učenje, postiže nov i svjež pristup te kreativan i kvalitetan sadržaj. Inovativni u svemu što rade, uspijevaju svoju energiju prenijeti na sve uključene strane, posebno na svoje kolege s kojima surađuju na brojnim projektima, eventima, kompanijskom časopisu Komunikacije i sl.  Neformalnim druženjem PR-ovaca, završen je još jedan Carpe Diem.