Aktivnosti Udruge Grand PRix

Grand PRix 2018 za odnose s javnošću u nevladinu sektoru: Kvalitetna strategija preduvjet je uspjeha svake komunikacijske kampanje

03.01.2018.

Dobitnik Grand PRix-a 2017. u kategoriji odnosa s javnošću u nevladinu sektoru je Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri za projekt HUB 385: "Lansiranje i pozicioniranje HUB 385 centra inovacija". Marko Valentić, savjetnik, za nevladin sektor kaže da je izazovan, kreativan, fleksibilan, snalažljiv i strpljiv.

"Lansiranje i pozicioniranje HUB 385 centra inovacija u domaćoj startup i ICT industriji uključivalo je bliski rad s klijentom u svim fazama razvoja i pokretanja. Cijeli smo projekt vodili po principu strateškog planiranja i korištenja alata i taktika koje najbolje odgovaraju postavljenoj strategiji i ciljevima, dok smo fleksibilnim pristupom novim inputima i promjenama te brzinom prilagodbe dodatno osvojili povjerenje klijenta. Znali smo da smo zajedno s klijentom odradili zahtjevan posao i drago nam je da su rezultati prepoznati", razlog je prijave na natječaj Grand PRix koji nam je iznio Marko. Prvi osjećaj i misao kada su prozvani na svečanoj večeri kao dobitnici nagrade bio je: "Moram odmah javiti klijentu".

Za Marka i Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri ova nagrada predstavlja priznanje stručne zajednice: "Mnogo nam znači nagrada, pogotovo s obzirom na veliki broj izvrsnih projekta te činjenicu da je konkurencija iz godine u godinu sve jača. Dodatno, nagrada djeluje stimulativno i na klijenta, kao potvrda njegova ulaganja u kvalitetnu komunikaciju. Dobivanje Grand PRixa dodatna je motivacija za planiranje i izvedbu sljedećih projekata. Poticaj je to za kolege, ali i klijente da još više ulažemo u vlastito obrazovanje i razvoj te da uvijek težimo kreativnim i efikasnim komunikacijskim rješenjima" objasnio je značenje nagrade te poručio kolegama: "Svakom novom projektu pristupajte kao da ćete ga prijavljivati za Grand Prix ili neku drugu strukovnu nagradu. Kvalitetna strategija preduvjet je uspjeha svake komunikacijske kampanje, uz fleksibilnost i sposobnost brze prilagodbe novonastalim situacijama. Jedno ne ide bez drugoga".