HUOJ • Skupština, 17.5.2018., usvojena izvješća i radu u 2017. godini