O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću Ustroj

2017. - 2019.

Na redovnoj skupštini HUOJ-a 14. prosinca 2017., potvrđeni su rezultati izbora za u tijela HUOJ-a te novo vodstvo Udruge.

Upravni odbor HUOJ-a

Predsjednica HUOJ-a prof. dr. sc. Ana Tkalac Verčič
Ana Tkalac Verčič redovita je profesorica u trajnom zvanju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na katedri za marketing predaje više komunikacijskih kolegija na preddiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom i doktorskom studiju. Uz Sveučilište u Zagrebu, gostovala je na drugim sveučilištima poput onoga u Luganu.
Diplomirala je i magistrirala na Odsjeku za psihologiju  Filozofskog  fakulteta  u  Zagrebu, a doktorirala na Ekonomskom fakultetu Zagreb. Dobitnica je Fullbrightove stipendije te je autorica mnogih znanstvenih i stručnih objava. Koautorica je i urednica nekoliko knjiga s područja marketinga, odnosa s javnošću i metodologije znanstvenog istraživanja. Posljednje knjige uključuju Odnose s medijima, Public relations metrics: research and evaluation, te Priručnik za metodologiju istraživačkog rada.
Redovito objavljuje u domaćim i međunarodnim časopisima poput Public Relations Review, Journal of Marketing Communications i Društvenih istraživanja. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima.
Članica je uredništva međunarodnih znanstvenih časopisa Public Relations Review, Journal of Public Relations Research i International Journal of Strategic Communication. Dobitnica je nagrade Grand PRix za doprinos razvoju struke odnosa s javnošću koju dodjeljuje Hrvatska udruga za odnose s javnošću.
   

Zamjenica predsjednice Andreja Barberić
Andreja Barberić diplomirala je na stručnom studiju poslovnog upravljanja i završila LSPR. Trenutno na Sveučilištu Libertas završava studij diplomacije i međunarodnih odnosa. Od 2007. radi u odnosima s javnošću Grada Karlovca, a danas u trgovačkom društvu Inkasator. Radila je na brojnim komunikacijskim projektima i surađivala s nacionalnim i međunarodnim institucijama iz gospodarskog, javnog i nevladinog sektora. Područja posebnog interesa su joj krizno komuniciranje, komuniciranje civilnih udruga i sportskih klubova, efekti integracije komunikacija privatnog i javnog sektora. Posljednje dvije godine izvršna je direktorica godišnje nagrade HUOJ-a, Grand Prix koji bilježi sve veći broj projekata i kvalitetu. Sudjeluje u stručnim panelima, okruglim stolovima te kao gostujući predavač. U trgovačkom društvu Inkasator, 2013. godine inicirala je uvođenja društveno odgovornog poslovanja kojeg danas vodi i koordinira. Tvrtka inkasator je 2017. godine dobila nagradu DOP za odnose sa lokalnom zajednicom. U slobodno vrijeme trenira in line hokej, dance fitness, bavi se skijanjem i uzgojem kaktusa. Misao vodilja: Čovjek ne bi nikada ništa učinio kad bi svaki put čekao da to bude toliko dobro da nitko ne može naći grešku u tome.

Članovi Upravnog odbora

Igor Ćutuk
Igor Ćutuk magistar je novinarstva i odnosa s javnošću. Rad u medijima započeo je 1996. godine. Pored uspješne karijere radijskoga novinara i inozemnoga izvjestitelja, svojim djelovanjem i znanstvenim i stručnim radovima usmjeren je na podizanje razine poslovne komunikacije. Tijekom godina stekao je veliko iskustvo u komunikacijama i odnosima s javnošću, ponajviše u tvrtki Coca-Cola HBC Hrvatska, u kojoj je radio od 2008. do 2015. godine. Tijekom toga razdoblja ostvario je niz međunarodno priznatih i nagrađenih projekata poput projekata Lijepa naša Sava, Odsada biciklom na posao, Jezični priručnik Coca-Cole HBC Hrvatska i brojnih drugih. Od srpnja 2015. godine na dužnosti je glasnogovornika i rukovoditelja Radne jedinice Komunikacije Hrvatske radiotelevizije. Član je Upravnoga odbora Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ) te predavač na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu pohađa doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti.
   
Marina Burazer
Marina Burazer direktorica je korporativnih komunikacija u INA-Industriji nafte, d.d. Zadužena je kreiranje komunikacijske strategije i upravljanje aktivnostima iz područja marketinga, brand menadžmenta, odnosa s javnošću i društveno odgovornog poslovanja. Karijeru je  započela 2003. godine u Policijskoj upravi zagrebačkoj gdje je obavljala poslove odnosa s javnošću, a posebice je bila zadužena za kontakte s medijima. 2009. godine prelazi u INA-Industriju nafte d.d. najprije na poziciju direktorice Službe za odnose s javnošću, a od 2012. imenovana je na sadašnju poziciju. U dva mandata bila je članica stručnog žirija za dodjelu godišnjih nagrada HUOJ-a Grand Prix.
   
Elena Wolsperger Dolezil
Karijeru je započela 2000. godine u Diners Clubu Adriatic, kao voditeljica razvoja novih proizvoda, a 2003. godine karijeru nastavlja u Generalturistu na poziciji direktorice marketinga. Dvije godine kasnije preuzima i odgovornost za odnose s javnošću te tvrtke.
U Dukat mliječnu industriju prelazi 2007. godine kada preuzima odgovornost za strateško upravljanje odnosima s javnošću Dukata na poziciji direktorice korporativnih komunikacija. Profesionalni izazov Wolsperger Dolezil pronalazi u upravljanju reputacijom te upravljanju krizom i kriznom komuniciranje te digitalnoj komunikaciji i upravljanju društvenim mrežama. Interni je trener na području upravljanja krizom i kriznom komuniciranju, a od 2015. godine i predavačica na Edward Bernays Visokoj školi za komunikacijski menadžment, na preddiplomskom studiju Komunikacijski menadžment  i kolegiju  „Korporativno komuniciranje“. Iste godine preuzima i vođenje Korporativne sekcije pri Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću.
Majka je petogodišnjih blizanaca Toma i Svena.
   
 
Martina Mihordin, CSOJ
Martina Mihordin diplomirala je novinarstvo na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu i završila Poslijediplomski specijalistički studij „Odnosi s javnošću“ na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je doktorandica na Poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Komunikologije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 2005. godine je glasnogovornica Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (DORH), u početku kao stručna suradnica, a potom kao stručna savjetnica. Njezin posao uključuje svakodnevno praćenje i analizu sadržaja objavljenih u tiskanim i elektroničkim medijima, uređivanje sadržaja na internetskoj stranici i na Intranet stranici namijenjenoj internom komuniciranju, koordinaciju komunikacije državnih odvjetnika s medijima, organizaciju konferencija za novinare i protokolarnih događanja te konferencija domaćeg i međunarodnog karaktera. U svom poslu analizira i prati objave državnih odvjetništava u medijima te provodi istraživanja radi unaprjeđenja komunikacije s javnošću. Organizira i predaje na domaćim i inozemnim seminarima i radionicama za državne odvjetnike-glasnogovornike te je predavačica u programima Pravosudne akademije Ministarstva pravosuđa i Državne škole za pravosudne dužnosnike, a bila je i angažirani stručnjak za izradu strategija za odnose s javnošću dvaju inozemnih tužiteljstava. Sudionica je projekta „Jačanje integriteta javnog sektora“ Ministarstva uprave Republike Hrvatske. Certificirani je stručnjak za odnose s javnošću i voditeljica Sekcije za javni sektor HUOJ-a.
   
Dijana Vetturelli
Dijana Vetturelli magistrica je ekonomije, koja je taj naziv stekla na Ekonomskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Vlasnica i direktorica tvrtke VETTURELLI proteklo je desetljeće posvetila kreiranju korporacijskih sponzorskih strategija koje su zamijećene i više puta nagrađene na međunarodnoj razini. Za sebe kaže da je sponsorship architect te da tajna uspješnih sponzorstava leži u integraciji u cjelokupno poslovanje. Prije osnivanja tvrtke iskustva je stjecala u području marketinga, prodaje i definiranju razvojnih strategija u Robertu Boschu,  gdje je kao menadžerica radila u Njemačkoj, Austriji i Poljskoj. Tijekom tih godina aktivno je pratila i sukreirala proces regionalizacije, i za države njemačkoga govornog područja i, u drugoj fazi, za države naše regije. Po povratku u Republiku Hrvatsku, u okviru koncerna postaje najmlađi i jedini ženski country manager na svjetskoj razini u području automobilske tehnologije odgovoran za Sloveniju, Hrvatsku te Bosnu i Hercegovinu. Odnosi s javnostima ju prate od prvog radnog dana te su bili pod djelokrugom njenih zaduženja tijekom cijelog poslovnog puta. Uža su joj specijalnost kreiranje strategija, a najveći izazov osmišljavanje i provedba održivih projekata te njihovo uklapanje u unutrašnju komunikaciju.

Nadzorni odbor HUOJ-a

Vlatka Škorić, CSOJ, predsjednica NO
Od prvog radnog dana radi u sustavu Hrvatskih  željeznica, a počela je raditi 1978. kao novinar u internom listu „Željezničar”. Od srpnja 1995. do kraja 2014., kroz razne organizacijske oblike HŽ-a, obavljala je dužnosti šefice Ureda generalnog direktora HŽ-a, šefice Ureda za odnose s javnošću HŽ-a, šefice Službe za odnose s javnošću HŽ-a, šefice Službe korporativnih komunikacija HŽ Holdinga, ravnateljice Ureda Uprave HŽ Holdinga i ravnateljice Ureda Uprave HŽ Infrastrukture. Tih 19 godina koordinirala je rad korporativnih komunikacija, međunarodnih odnosa, promocije, protokola, stručne knjižnice i Hrvatskog željezničkog muzeja. Od 1. listopada 2016. radi kao PR i projekt manager u Savezu za željeznicu, na poslovima komuniciranja i promocije željeznice te komuniciranja promotivnih i istraživačkih projekata financiranih iz EU fondova.
Tijekom godina bila je inicijator i organizator stotina raznih edukacijskih, socijalnih, kulturnih, humanitarnih, promotivnih i komunikacijskih projekata širom Hrvatske, bila je osnivačica i predsjednica Udruge željezničara slikara „Plavo svjetlo”, organizator njihovih  skupnih izložbi, kao i inicijator otvaranja galerije i organizator izložbi slika, skulptura i fotografija u HŽ-ovoj galeriji „U predvorju”, itd.
Završila je Filozofski fakultet u Zagrebu (kroatistika i komparativna književnost), a dodatno se educirala za krizno komuniciranje na željeznici, marketing, PR, pregovaranje, istraživanje tržišta te za rad na komunikaciji velikih infrastrukturnih željezničkih projekata, financiranih iz EU fondova, 
Dobitnica je HUOJ-evog godišnjeg priznanja za doprinos razvoju odnosa s javnošću u Hrvatskoj (2007.). U dva mandata bila je članica Suda časti HUOJ-a, zamjenica i predsjednica Žirija za GrandPRix HUOJ-a, a ovo joj je drugi mandat u Nadzornom odboru HUOJ-a.
   

mr. sc. Aleksandra Kolarić, CSOJ, zamjenica predsjednice
Aleksandra Kolarić magistrica je znanosti iz područja povijesti, ima završen CIPR program za odnose s javnošću te je certificirani stručnjak za odnose s javnošću (CSOJ). Karijeru u OSJ započela je kao glasnogovornica Vlade RH i predstojnica Ureda za OSJ pri čemu je vodila Ured za OSJ Vlade RH te ga modernizirala u periodu 2000. do 2002. godine. Narednih 10 godina radi kao regionalna direktorica za korporativne komunikacije, marketing i razvoj poslovanja u konzultantskoj tvrtki Deloitte gdje upravlja korporativnim komunikacijama i marketingom na tržištima JI Europe te kao konzultant izrađuje brand i komunikacijske strategije za klijente. 2012. godine pokreće vlastitu konzultantsku agenciju Quadrans.
    

Marina Halužan
Marina Halužan savjetnica je za informiranje i odnose s javnošću u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe od prosinca 2012. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti, nakon čega je 4 godine radila kao novinarka u „Novom listu“, a potom gotovo 12 godina kao glasnogovornica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. U slobodno vrijeme ide u teretanu, voli pjevati i ploviti oko hrvatskih otoka.
    

Dunja Bua Maričević
Dunja Bua Maričević, CSOJ, vlasnica je i osnivačica agencije za upravljanje komunikacijama Pragma komunikacije, koja na hrvatskom tržištu uspješno posluje više od petnaest godina. Nakon završenog Studija novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, radno iskustvo u komunikacijama stječe kao novinarka Hrvatske televizije, potom kao savjetnica u odnosima s javnošću u uglednim internacionalnim kompanijama (BBDO i VIPnet). Područja interesa i specijalizacije su upravljanje reputacijom, društveno odgovorno poslovanje i krizna komunikacija. Uspješno je završila CIPR Diploma program za OSJ te je Certificirana stručnjakinja za odnose s javnošću HUOJ-a (CSOJ).
    
Ermina Duraj
Ermina Duraj završila je Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci i poslijediplomski specijalistički studij Odnosi s javnošću na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Radila je kao novinarka na Hrvatskoj radioteleviziji u HRT Centru Rijeka, a potom i na regionalnoj televiziji Kanal Ri. Nakon 12 godina novinarskih voda, početkom 2007. godine prelazi u Primorsko-goransku županiju na mjesto glasnogovornice. 2011. organizirala je Pododsjek, a potom i Službu za odnose s javnošću i protokol Primorsko-goranske županije. Od 2014. godine  je i zamjenica pročelnika Ureda Županije.
Bila je članica Upravnog odbora Hrvatske udruge za odnose s javnošću od 2014. do 2017. godine, a na nedavno održanim izborima izabrana je u Nadzorni odbor te Udruge.
Autorica je prve knjige koja se bavi odnosima s medijima na razini lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj. Knjiga „Odnosi s medijima lokalne i regionalne samouprave u Hrvatskoj“ izašla je iz tiska ove godine u nakladi Hrvatske udruge za odnose s javnošću. Za komunikacijsku kampanju Festivala nezavisnih kazališta u Opatiji dobila je Grand PRix nagradu Hrvatske udruge za odnose s javnošću.
U obavljanju poslova odnosa s javnošću u Primorsko-goranskoj županiji pokrenula je niz novih projekata i organizirala Službu za odnose s javnošću i protokol na način da su odnosi s javnošću u sustavu Županije dobili status ustrojstvene jedinice koja je sastavni dio Kolegija župana. Pomaže kolegama iz drugih županija, gradova i općina u organizaciji poslova kao i u pozicioniranju odnosa s javnošću unutar uprave, odnosno javnog sektora.
S ciljem promocije struke pokrenula je inicijativu za udruživanje županijskih komunikacijskih stručnjaka i dio je tima koji je osmislio kurikulum  i pokrenuo Malu školu protokola koju organizira Hrvatska zajednica županija. Vanjski je suradnik - predavač kolegija iz područja odnosa s javnošću i protokola na Pravnom fakultetu i Visokoj poslovnoj školi PAR u Rijeci.

Sud časti HUOJ-a

Andreja Pavlović, predsjednica
Andreja Pavlović, predsjednica Suda časti, viša je savjetnica i partnerica u agenciji Hauska & Partner iz Zagreba. Ima skoro 20 godina iskustva u odnosima s javnošću, društveno odgovornom poslovanju i organizacijskim odnosima. Vodi i upravlja portfeljem klijenata iz različitih sektora, u posljednjih nekoliko godina ponajviše iz područja energetike, zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, energetske učinkovitosti, ali i u skoro svim drugim sektorima. Magistrirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti, a trenutno pohađa poslijediplomski interdisciplinarni studij komunikologije na Sveučilištu J. J. Strossmayer u Osijeku. Ponosna je mama Stelle i Luke.
    

Dražena Lejo, zamjenica predsjednice
Dražena Lejo završila je hotelijersko-turističku školu u Splitu i studirala socijalni rad u Zagrebu. Bila je novinarka i urednica u Večernjem listu do 2002. godine. Već je 15 godina u komunikacijama i prošla je sve, od priprema nastupa za medije i organizacije događanja, do vođenja najvećih kampanja i aktivnosti u državi. Iza nje su, primjerice, uspješno dobivanje licence za trećeg mobilnog operatera u Hrvatskoj, predsjednička, parlamentarne i lokalna politička kampanja, kao i neki od najvećih događaja društveno odgovornog poslovanja različitih tvrtki u Hrvatskoj, od kojih su neki dobili i nagrade struke. Želi pomoći i razvoju komunikacijske struke u Hrvatskoj, ističući etičnost u poslovanju i komuniciranju nužnim preduvjetom. Razvoju struke i podizanju standarda nastoji doprinijeti i brojnim seminarima, radionicama i treninzima koje drži različitim polaznicima.
   
 
Dražen Dretar
Dražen Dretar, CSOJ, privremeni pročelnik UO za poslove gradonačelnika Grada Varaždina i voditelj Gradskog reklamacijsko - informacijskog centra u Gradu Varaždinu. Rođen je 1961. godine, diplomirao sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i pohađao programe stručnog osposobljavanja u SAD-u. Od 1985 do 1995. godine bavio se novinarstvom, a od tada do danas odnosima s javnošću u lokalnoj samoupravi.
    
Tina Puhalo Grladinović
Tina Puhalo Grladinović voditeljica je korporativnih komunikacija Zagrebačke pivovare za Hrvatsku i BiH. Odgovorna je za pružanje strateških smjernica, vodstvo i provedbu korporativnih komunikacija, za uspostavljanje kvalitetnih odnosa s dionicima unutar i izvan tvrtke te stvaranje pozitivne slike i ugleda. Rođena je 1970. godine, diplomu diplomiranog ekonomista iz područja marketinga stekla je 1995. godine na Sveučilištu u Memphisu. Karijeru u OSJ je započela 1997. godine u predstavništvu tvrtke GlaxoSmithKline. Udata je, majka dvoje djeca, sina Filipa rođenog 1996. i kćeri Lucije rođene 2003.
    
Vlatka Vučić Marasović
Pomoćnica je pročelnice Ureda župana Zadarske županije, upravlja radom Odsjeka za odnose s javnošću Ureda župana. Odnosima s javnošću bavi se od 2008. godine, a od tada je i član HUOJ-a.  Na izvanrednim izborima 2016. , izabrana je za predsjednicu Dalmatinske podružnice HUOJ-a, a dvije godine za redom bila je članicom žirija Grand Prixa.
Osim u regionalnoj samoupravi radila je 15 godina na Hrvatskoj radio televiziji - Radio Zadru kao novinar-urednik u informativnom programu. Surađivala je u informativnom programu 1. i 2. programa Hrvatskog radija, emisijama iz turizma i glazbene baštine, Pomorskoj večeri, Glasu Hrvatske i ostalim specijaliziranim emisijama. U tom razdoblju  bila je član FIJET-a, svjetskog udruženja turističkih novinara i pisaca u turizmu .
2014. godine završila je poslijediplomski specijalistički studij Odnosi s javnošću na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i stekla akademski naziv Sveučilišne specijalistice iz odnosa s javnošću. Dodatnom obrazovanju prethodilo je školovanje na  Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je 1997 godine diplomirala na Odsjeku za talijanski jezik i književnost i Odsjeku za povijest umjetnosti . Aktivno sudjeluje u svim aktivnostima koje provodi Hrvatska zajednica županija u dijelu odnosa s javnošću ili u realizaciji seminara i manifestacija. Više od 20 godina bavi se vođenjem (moderiranjem) programa i pisanjem scenarija za razne manifestacije poput smotri klapa i klapskih susreta, sportskih događanja,  važnijih događaja kao što je bio ovogodišnji Dan državnosti u Uredu predsjednice RH ili obljetnica osnutka Zapovjedništva za potporu Oružanih snaga RH.  Govori talijanski i engleski jezik, a u slobodno vrijeme, unatrag 6 godina bavi se izraelskim sistemom samoobrane,  vještinom Krav Maga i Kettlebell treninzima.