Vijesti

Poziv na Skupštinu HUOJ-a, 14.12.2017.

04.12.2017.

Na temelju čl. 55. Statuta HUOJ-a i odluke starog i novog saziva Upravnog odbora HUOJ-a od 24. studenoga 2017. godine sazvana je redovita sjednicu Skupštine HUOJ-a za četvrtak, 14. prosinca 2017. godine s početkom u 16.30, u dvorani Fortuna, Panorama Hotel Zagreb, Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb.
 
Nakon proglašenja rezultata izbora u tijela HUOJ-a koji su provedeni od 6. do 10. studenoga 2017. godine, novoizabrano vodstvo Skupštini daje na usvajanje Plana rada s financijskim planom HUOJ-a za 2018. godinu koje je Udruga obvezna usvojiti do 31. prosinca 2017. sukladno Zakonu o financijskome poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.
 
Napominjemo da član HUOJ-a može glasovati na Skupštini i preko opunomoćenika. Punomoć koja se nalazi pri dnu ove objave, potrebno je ispuniti i skeniranu poslati e-poštom Glavnoj tajnici HUOJ-a (maja.vela@huoj.hr) i opunomoćeniku.
 
Nakon izbora članova Povjerenstva za ovjeru glasovanja Skupštine (predsjednik, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika) i Izvješća Povjerenstva za ovjeru glasovanja predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Zapisnik sa Skupštine održane 21. travnja 2017.
 2. Izvješće Izbornoga povjerenstva za redovne izbore u tijela HUOJ-a i proglašenje rezultata izbora
 3. Plan rada HUOJ-a s financijskim planom za 2018.
 4. Razno.

Upload materijala:

 1. Zapisnik sa Skupštine održane 21. travnja 2017.
 2. Izvješće Izbornoga povjerenstva za redovne izbore u tijela HUOJ-a i proglašenje rezultata izbora
 3. 3.1. Plan rada HUOJ-a za 2018.
  3.2. Financijski plan rada HUOJ-a za 2018.
  3.3. Plan zaduženja i otplata za 2018.
  3.4. Obrazloženje financijskog plana HUOJ-a za 2018.

Poslovnik o radu Skupštine HUOJ-a.