Aktivnosti Udruge Izbori

Finalno izvješće o izborima izbornog povjerenstva

22.11.2017.
Sukladno članku 28. Pravilnika o izborima u tijela HUOJ-a izborno povjerenstvo na svojoj 5. sjednici donosi Finalno izvješće o izborima. Tijekom izbornog procesa nije bilo poteškoća u radu te su sve izborne aktivnosti provedene u rokovima utvrđenima Odlukom o raspisivanju izbora u tijela HUOJ-a i imenovanju Izbornog povjerenstva za redovne izbore
 
> Finalno izvješće o izborima u tijela HUOJ-a