HUOJ • Promidžbena poruka kandidata za Upravni odbor HUOJ-a - Dubravka Vlajo