Aktivnosti Udruge Izbori

Zapisnik s 2. sjednice Izbornog povjerenstva - kandidacijska lista za izbore u tijela HUOJ-a

Na 2. sjednici Izbornog povjerenstva koja se održala u srijedu 11. listopada 2017., nakon provjere zaprimljenih prijava kandidatura te nakon utvrđivanja valjanosti prijava, Izborno povjerenstvo sastavilo je kandidacijsku listu za tijela Udruge, abecednim popisom kandidata:

za predsjednicu Udruge:

1. Ana Tkalac Verčič

za zamjenika predsjednice Udruge:

1. Andreja Barberić

za članove Upravnog odbora:

1. Marina Burazer
2. Nataša Cesarec Salopek
3. Igor Ćutuk
4. Martina Mihordin
5. Mateja Terek
6. Dijana Vetturelli
7. Dubravka Vlajo
8. Elena Wolsperger Dolezil

za članove Nadzornog odbora:

1. Dunja Bua Maričević
2. Davor Denkovski
3. Ermina Duraj
4. Marina Halužan
5. Aleksandra Kolarić
6. Ankica Mamić
7. Zoran Pucarić
8. Vlatka Škorić

za članove Suda časti:

1. Lada Aškić
2. Dražen Dretar
3. Dražena Lejo
4. Andreja Pavlović
5. Tina Puhalo
6. Vlatka Vučić Marasović

Dalmatinska podružnica HUOJ-a:

za voditeljicu: Vlatka Vučić Marasović
za tajnicu: Senka Bilać

Dubrovačka podružnica HUOJ-a:

za voditeljicu: Karla Labaš

Primorsko – istarska podružnica HUOJ-a:

za voditeljicu: Lidija Blažević - Pajdaš
za tajnicu: Danijela Bradamante

Prigovor na odluku Izbornog povjerenstva kandidat može podnijeti Nadzornom odboru u roku 48 sati od objave na mrežnoj stranici HUOJ-a.

Sljedeća sjednica Izbornog povjerenstva održat će se u srijedu, 18. listopada u 16:30.

> Zapisnik s 2. sjednice Izbornog povjerenstva