Vijesti

Predstavljeno novo izdanje HUOJ-a: Odnosi s medijima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi u Hrvatskoj, Ermina Duraj

02.10.2017.

U zagrebačkoj Medijateci u srijedu, 27. rujna 2017. godine predstavljen je priručnik autorice Ermine Duraj Odnosi s medijima u lokalnoj i regionalnoj samoupravi u Hrvatskoj.

Riječ je o prvom priručniku na ovu temu u Hrvatskoj, a o značaju priručnika govorili su, uz moderatora Krešimira Macana, recenzent priručnika Boži Skoko, profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i u ime nakladnika Aleksandra Kolarić, predsjednica HUOJ-a. Osim njih, o motivaciji za pisanje priručnika govorila je i sama autorica, inače voditeljica Službe za odnose s javnošću i protokol i Kabineta župana Primorsko-goranske županije. Upravo iz tog razloga među nazočnima je bio i župan Zlatko Komadina.

Priručnik je rezultat stečenog višegodišnjeg rada i iskustva u javnom sektoru koji obuhvaća i teoriju i praksu odnosa s javnošću u općinama, gradovima i županijama. U sedam poglavlja obrađuju se teme poput strateškog komuniciranja s medijima, razumijevanja medija, položaja službenika za odnose s javnošću, i slično.
Nastao je upravo iz potrebe da se kolegama u javnome sektoru daju smjernice za dobar rad i komunikaciju projekata od interesa za jedinice lokalne i područne samouprave čija je svrha biti servisom građana.

„Knjiga je vrijedan doprinos struci, no isto tako i županijama odnosno samoupravama u Hrvatskoj“, izjavio je župan Zlatko Komadina istaknuvši kako je i sam kroz suradnju s Duraj shvatio važnost komuniciranja s javnošću. Poručio je i kako je na javnim funkcijama važno raditi kvalitetno, ali i to kvalitetno prezentirati javnosti.

Predsjednica HUOJ-a Aleksandra Kolarić rekla je kako je posao PR u lokalnoj samoupravi vjerojatno i zahtjevnije raditi nego drugdje zbog nepristupačnosti informacija. Stoga je ova knjiga vrijedan doprinos struci, ali i usustavljivanju pozicije osobe zadužene za odnose s javnošću u najužem timu dužnosnika i na lokalnoj i regionalnoj razini.

„PR-ovci moraju biti dio kolegija, moraju imati pristup svemu što se događa. Dajte im informacije da mogu raditi i vidjet ćete da su rezultati puno bolji“, pojasnila je Kolarić. Profesor Božo Skoko zaključio je kako je autorica u knjizi vješto spojila teoriju i praksu, pokazala razumijevanje ove problematike na razini Hrvatske, a istodobno prati svjetske trendove.

„Ovo je važan trenutak za mene. Večeras su ovdje sa mnom moje tri obitelji; suprug i sinovi koji su mi najveća podrška u svemu što radim u životu. Druga obitelj su mi moji PR-ovci s kojima se družim zadnjih deset godina te treća kolege novinari“, rekla je autorica istaknuvši da joj je motiv za pisanje knjige bila želja za pomoć kolegama da se lakše snađu u segmentu odnosa s javnošću u jedinicama lokalne (regionalne) samouprave kao i ukazati na važnost dobre komunikacije između PR-ovaca i novinara. Tako je naglasila kako će knjiga, kroz konkretne primjere iz prakse i upute za rad, pomoći novim generacijama djelatnika u odnosima s javnošću da izbjegnu sve nedoumice i probleme s kojima se i sama autorica suočavala u svom radu.