Vijesti Karijere

Igor Vukasović novi direktor Odnosa s javnošću Hypo Alpe-Adria-Bank

15.02.2011.

Na mjesto direktora Odnosa s javnošću Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. imenovan je Igor Vukasović. Dosadašnja direktorica Odjela Vlatka Pacelt preuzima važnu novu poziciju u Odjelu ljudskih potencijala gdje će biti zadužena za korporativno komuniciranje.  Igor Vukasović dolazi iz Millenium promocije, agencije za odnose s javnošću, gdje je kao viši savjetnik tijekom zadnjih godina bio zadužen za vođenje klijenata poput: Hypo Alpe-Adria-Banke, Hypo-Leasing Kroatien, Plive, Croatia zdravstvenog osiguranja, Podravke i H1 Telekoma.Osim korporativnog komunicranja specijalizirao se za upravljanje brandovima i brandiranje destinacija. Karijeru je započeo u agenciji za odnose s javnošću Maksima komunikacije odakle 2007. prelazi u Millenium promociju.

Diplomirao je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu te posjeduje London School of Public Relations (LSPR) diplomu za usavršavanje iz područja odnosa s javnošću. Stručno se usavršavao i predavao na raznim seminarima i konferencijama. Autor je i koautor više stručnih i znanstvenih radova te vanjski suradnik na Fakultetu političkih znanosti na kolegiju Upravljanje imidžom i kreiranje brandovima.

„Kao jedna od vodećih banaka u Hrvatskoj, Hypo Alpe-Adria-Bank ima stalnu predanost unaprjeđivati komunikaciju, i prema svim eksternim ciljnim javnostima i na internom planu. Kvalitetna, pravodobna i transparentna komunikacija ključna je za svaku kompaniju, a posebice se to odnosi na velike sustave poput Hypo banke koja je napravila značajne poslovne iskorake u proteklim godinama. Cilj Odjela Odnosa s javnošću je pratiti i podupirati novu strategiju Banke i sudjelovati u dodatnom unaprjeđenju odnosa s klijentima, medijima i zaposlenicima kako bi se svima pružila najbolja moguća usluga“, izjavio je Igor Vukasović.