Aktivnosti Udruge Izbori

Istaknute namjere kandidature u tijela HUOJ-a

20.09.2017.

Temeljem Odluke o raspisivanju redovnih izbora u tijela HUOJ-a namjeru kandidature, sukladno članku 12. Pravilnika o izboru u tijela HUOJ-a objavili su:

za predsjednicu Udruge:

 1. Ana Tkalac Verčič

za zamjenika predsjednice Udruge:

 1. Andreja Barberić

za članove Upravnog odbora:

 1. Marina Burazer
 2. Nataša Cesarec Salopek
 3. Igor Ćutuk
 4. Martina Mihordin
 5. Mateja Terek
 6. Dijana Vetturelli
 7. Dubravka Vlajo
 8. Elena Wolsperger Dolezil

za članove Nadzornog odbora:

 1. Dunja Bua Maričević
 2. Davor Denkovski
 3. Ermina Duraj
 4. Marina Halužan
 5. Aleksandra Kolarić
 6. Ankica Mamić
 7. Zoran Pucarić
 8. Vlatka Škorić

za članove Suda časti:

 1. Lada Aškić
 2. Dražen Dretar
 3. Dražena Lejo
 4. Andreja Pavlović
 5. Tina Puhalo
 6. Vlatka Vučić Marasović

Dalmatinska podružnica HUOJ-a
 
za voditeljicu: Vlatka Vučić Marasović
za tajnicu: Senka Bilać
 
Dubrovačka podružnica:
 
za voditeljicu: Karla Labaš
 
Primorsko – istarska podružnica
 
za voditeljicu: Lidija Blažević - Pajdaš
za tajnicu: Danijela Bradamante