Aktivnosti Udruge Izbori

Rok za isticanje namjere kandidature 11. - 19.9.2017.

09.09.2017.

Na 1. sjednici Izbornog povjerenstva utvrđen rok za isticanje namjere kandidature.
Rok za isticanje namjere kandidature otvoren je od 11. do 19. rujna 2017. godine (ponoć).

Sukladno Pravilniku o izboru u tijela HUOJ-a, potencijalni kandidati elektroničkom poštom Izbornom povjerenstvu (izbori2017@huoj.hr) i Glavnoj tajnici (maja.vela@huoj.hr) objavljuju svoju namjeru kandidature.

Namjere kandidature HUOJ objavljuje na svojim mrežnim stranicama. HUOJ za sve potencijalne kandidate za središnja tijela Udruge, a koji su na ovdje propisan način najavili namjeru svoje kandidature, organizira njihovo predstavljanje.
Sukladno mogućnostima predstavljanje kandidata za podružnice bit će organizirano u podružnicama.

Kandidacijski postupak – od 8. rujna do 5. listopada 2017. (ponoć)
Nakon predstavljanja potencijalnih kandidata, oni svoje kandidature podnose na propisanom obrascu, u roku koji je propisan u 1. Obveznim uputama Izbornog povjerenstva. Obrazac za kandidaturu, treba sadržavati pored općih podataka i opis motivacije kandidata za pojedinu funkciju.

Ovaj obrazac mora biti priložen u originalu tj. s vlastoručnim potpisom kandidata.
Obrazac na kojem se sakupljaju potpisi podrške može sadržavati kako originalne tako i skenirane potpise članova tj. ne trebaju potpisi biti u izvorniku. Navedeni obrazac sa skeniranim vlastitim potpisom davatelj potpisa podrške osim kandidatu elektroničkom poštom mora dostaviti i Glavnoj tajnici (maja.vela@huoj.hr). Za kandidature poslane poštom datumom predaje smatrat će se datum na poštanskom žigu.
Obrasci kandidature za sva tijela HUOJ-a, obrasci za prikupljanje potpisa podrške, kao i detaljne upute objavljeni su na mrežnoj stranici HUOJ-a - 1. Obvezne upute za izborni postupak u tijela HUOJ-a.

Za pitanja i pojašnjenja obratite se elektroničkom poštom Izbornom povjerenstvu na izbori2017@huoj.hr .