O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću Ustroj

2004. - 2005.

Izborna Skupština održana je 2. travnja 2004. godine. *

Upravni odbor
Predsjednik: HUOJ-a: Boris Hajoš, INA
Zamjenik predsjednika: Krešimir Macan, Madison consulting

Članovi
Dražen Dretar, Grad Varaždin
Slobodan Hadžić, Presscut
Marjan Jurleka, Hrvatski telekom
Dubravka Jusić, VIPnet
Radovan Klaić, Premisa, tajnik HUOJ-a
Meri Maretić, Splitsko-dalmatinska županija
Božo Skoko, Millenium Promocija
Ana Tkalac, Ekonomski fakultet
Dren Žekić, RTL telelvizija

Nadzorni odbor
Ozren Kanceljak, RTL televizija
Mladen Hrgarek, Madison consulting
Violeta Colić, Premisa

Sud časti
Kristina Laco, Premisa
Snježana Bahtijari, Ericsson Nikola Tesla
Vlatka Škorić, Hrvatske željeznice

*Kod članova tijela stoje nazivi tvrtki u kojima su radili kada su bili izabrani.