O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću Ustroj

2005. - 2007.

Izborna skupština održana je 14. studenog 2005. godine. *

Upravni odbor HUOJ-a
Predsjednica: Dubravka Jusić, VIPnet
Zamjenica predsjednice: Meri Maretić, Splitsko – dalmatinska županija

Članovi:
Ljudmila Bratko, Karlovačka pivovara
Boris Lešić, Predikat
Maja Weber, T-mobile
Lliljana Hećimović, Hrvatska udruga poslodavaca

Nadzorni odbor HUOJ-a
Violeta Colić, Premisa
Daria Mateljak, Hauska&Partner
Olivera Ilijaš, Hrvatska kontrola zračne plovidbe

Sud časti HUOJ-a
Dijana Bojčeta Markota, Estre & Steiermarkische Bank
Kristina Laco, Premisa
Vlatka Škorić, Hrvatske željeznice

*Kod članova tijela stoje nazivi tvrtki u kojima su radili kada su bili izabrani.