Vijesti Oglasi za posao

Natječaj - HUOJ i HUKA traže tajnika

17.02.2011.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću i Hrvatska udruga komunikacijskih agencija traže tajnika

Uvjeti za izbor novog tajnika su:

  1. VSS;
  2. najmanje pet godina radnog iskustva u odnosima s javnošću, s poznavanjem i rada agencije;
  3. odlično poznavanje hrvatskoga književnog jezika te engleskog jezika u pismu i govoru;
  4. odlično poznavanje rada na računalu (MS Office, internet);
  5. vozačka dozvola B kategorije kao i
  6. srdačnost, komunikativnost, pouzdanost, odgovornost, organiziranost, marljivost i preciznost u izvršavanju svakodnevnih radnih obveza.

Novi tajnik zasnovat će s HUOJ-em i HUKA-om kumulativan radni odnos na način da jednu polovicu radnog vremena (20 sati tjedno) radi kao tajnik HUOJ-a, a drugu polovicu kao tajnik HUKA-e.Opis poslova tajnika:

1. operativna provedba svakodnevnog poslovanja HUOJ-a i HUKA-e;
2. operativna provedba svih administracijskih i stručno-tehničkih poslova HUOJ-a i HUKA-e;
3. redovita komunikacija sa članovima upravnih i nadzornih odbora, članovima i predstavnicima agencija-članica HUKA-e te drugim dionicima obiju udruga na hrvatskom i engleskom jeziku;
4. komunikacija s predstavnicima međunarodnih strukovnih udruga;
5. upravljanje administracijom i financijama udruga;
6. vođenje evidencije članova udruga i briga oko izvršavanja obveza članova prema udrugama;
7. operativna podrška upravnim i nadzornim odborima te sudovima časti udruga oko svih aktivnosti vezanih za rad tijela udruga;
8. priprema materijala za sjednice i briga o tehničkim pripremama sjednica i drugih događaja;
9. priprema svih ostalih materijala neophodnih za rad obiju udruga;
10. sastavljanje zapisnika i izvještaja sa sjednica;
11. priprema godišnjih poslovnih, komunikacijskih i drugih planova;
12. planiranje, organiziranje i usklađivanje poslovnih sastanaka i putovanja;
13. briga o izdavanju glasila i drugih izdanja udruga;
14. administriranje i ažuriranje web stranica udruga;
15. administriranje i arhiviranje isprava;
16. zastupanje obiju udruga u drugim interesnim udrugama;
17. dnevno praćenje press klipinga o odnosima s javnošću i udrugama posebice te dnevno izvještavanje o najvažnijim objavama putem e-maila kao i
18. obavljanje drugih poslova prema odlukama upravnih odbora udruga, koji odgovaraju prirodi i vrsti poslova zbog kojih je zasnovao radne odnose.


Prijave za natječaj slati na adresu: natjecaj@huoj.hr  do 28. veljače 2011.