Aktivnosti Udruge Godišnje konferencije HUOJ-a

Predstavljanje radionica na 18. konferenciji HUOJ-a „Punoljetni smo!“

30.03.2017.

konferencija   |   prijave    |    predavači   |    program   |    radionice    |    istraživanje

Radionice:

Četvrtak, 20. travnja 14:00 – 15:00

Violeta Colić, Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri: „Tko planira taj profitira - strateško planiranje u odnosima s javnošću“

Iza svake uspješne komunikacijske kampanje stoji dobar plan. Ovisno o problemu koji treba riješiti i situaciji u kojoj su organizacija ili pojedinac suočeni s problemom, dobar plan može biti napisan na jednoj ili na 10-ak i više stranica. Kvalitetu plana, pa onda i kampanje koja iz njega proizlazi ne određuje količina teksta, već sadržaj i koraci koje treba proći u svakom kvalitetnom i učinkovitom procesu planiranja. Na radionici izrađujemo plan komunikacijske kampanje prolazeći korak po korak kroz sve faze procesa strateškog planiranja.
Najveći broj sudionika: 30

Violeta Colić, suvlasnica i direktorica u Komunikacijskom uredu Colić, Laco i partneri, odnosima s javnošću bavi se već 20-ak godina. Kao jedna od najiskusnijih i najstručnijih osoba u području strateškog komuniciranja na hrvatskom tržištu, s iskustvom rada u korporativnom i agencijskom sektoru,  sudjelovala je u brojnim kompleksnim komunikacijskim projektima. Osobito bogato iskustvo ima u issue i kriznom komunikacijskom menadžmentu. Surađuje s brojnim domaćim i međunarodnim kompanijama i organizacijama savjetujući njihov menadžment, članove i predsjednike uprava.

Četvrtak, 20. travnja 14:00 – 15:00 

Ana Šimunović, AIS - MARK d.o.o.: „Moć medijskog nastupa“

"Pitanja ne mogu nanijeti štetu, to mogu samo odgovori."  Sam Donaldson, ABC News
Na ovoj jednosatnoj radionici vježbat ćemo neke od ključnih tehnika u medijskom nastupu, poput „stay on the messsage“, ATMs tehnike odgovaranja na pitanja i tehnika usmjeravanja razgovora. Nakon jednostavnog i sažetog pojašnjenja pojedinih tehnika, polaznici će ih kroz grupni rad primjenjivati na slučajevima iz prakse. Nakon svake vježbe uslijedit će grupna analiza i davanje smjernica za buduće korištenje tehnike. Nakon ove radionice polaznici mogu očekivati da će se osjećati spremnije za medijske nastupe te lakše usmjeravati svoju komunikaciju. Broj polaznika: najviše 20

Ana Šimunović komunikacijska je savjetnica, međunarodno certificirana (CIPR i HUOJ) stručnjakinja za odnose s javnošću te trenerica za javni i medijski nastup u Ciceron komunikacijama. Već niz godina glasnogovornica je Pulskog filmskog festivala. Predaje na prvoj hrvatskoj visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays i na veleučilištu VERN. Jedna je od dviju kreatorica prve hrvatske online edukacije iz područja javnog nastupa i poslovnog prezentiranja. Istupa u medijima u kojima komunikacijski i retorički analizira nastupe javnih osoba i aktualna društvena događanja te je i čest govornik na međunarodnim i hrvatskim stručnim i poslovnim konferencijama.

Četvrtak, 20. travnja 14:00 – 15:00 

Vice Božić, GoAds: „Google AdWords i Google Analytics za agencije za odnose s javnošću“

Na radionici će se pokazati kako agencije mogu koristiti AdWords za istraživanje tržišta i promociju svojih usluga te Google Analytics za analizu web stranica i medijskih objava. Najveći broj sudionika: 30
 
Vice Božić je direktor digitalne agencije GoAds, specijalizirane za Google oglašavanje. S više od 10 godina iskustva rada u industriji, jedan je od vodećih domaćih stručnjaka za to područje. Prije osnivanja vlastite tvrtke, radio je u najvećim hrvatskim i inozemnim agencijama kao što su Omnicom Media Grupa, Bruketa & Žinić, Luminus Creative i drugima. 2012. godine prelazi u Vipnet na mjesto voditelja digitalnog odjela, gdje je bio zadužen za cjelokupno online poslovanje i digitalni marketing. Tijekom karijere radio je na planiranju i implementaciji digitalnih strategija i kampanja za klijente kao što su MTV, Coca-Cola, Unilever, Toyota, Wrigley, Fujitsu Siemens, Tele2, Hrvatski Telekom, Podravka, Atlantic Grupa i brojne druge. Certificirani je stručnjak za Google AdWords i Google Analytics. Redoviti je predavač na Mirakul Internet marketing akademiji, kao i na brojnim stručnim konferencijama.

Petak, 21. travnja 14:30 – 15:30

Darja Kupinić Guščić, Media net: „Mjerenje komunikacijskih učinaka“

Na ovoj radionici bit će riječi o razvoju industrije mjerenja i evaluacije komunikacije (od press clippinga do business intelligencea), tržištu i glavnim igračima. Također će se prikazati principi, pokazatelji, metodologija i standardi mjerenja učinaka komunikacije AMEC Framework. Najveći broj sudionika: 30 (izvor slika: http://www.makarska-post.com)

Darja Kupinić Guščić, mr. oecc, sa specijalizacijom iz Marketinga i tržišnog poslovanja osnivač je i suvlasnik Media neta (1996.), prve agencije za mjerenje učinaka komunikacije u ovom dijelu Europe te MCA grupe d.o.o. (2008.) sa sjedištem u Ljubljani. 2016. godine izabrana je za člana Upravnog odbora međunarodnog strukovnog udruženja Association of Agencies Measuring Communication (AMEC) sa sjedištem u Londonu, a 2017. godine, na prijedlog AMEC- a, izabrana je u savjetničko tijelo Cannes Lions Creativity Festivala.

Petak, 21. travnja 14:30 – 15:30  

Ljubica Vrgoč, Erste Bank: „Temeljni financijski izvještaji“

Cilj radionice je upoznavanje i razumijevanje pet temeljnih financijskih izvještaja: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobit (račun dobiti i gubitka), izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama u ukupnom kapitala i bilješke uz financijske izvještaje te njihova međuovisnost.

U prvom  dijelu radionice prezentirat će se temeljni financijski izvještaji, prikazati povezanost računovodstvenih kategorija, te objasniti razlika između često korištenih pojmova u izvještavanju. Drugi dio radionice odnosit će se na izradu praktičnog primjera, odnosno na sastavljanje jednostavnog primjera bilance i računa dobiti i gubitka. Najveći broj sudionika: 30

Ljubica Vrgoč diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Zagreb, smjer Računovodstvo i revizija. Neposredno nakon fakulteta počela je raditi u Erste banci u službi izvještavanja koja je dio  sektora računovodstva i kontrolinga.  Njezino područje rada je financijsko izvještavanje prema Grupi i  regulatoru, konsolidacija financijskih izvještaja te praćenje i implementacija novih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja u procesima banke. Tijekom prošle godine imala je priliku steći bogato iskustvo u Erste Grupi u Beču radeći u grupnom računovodstvu i sudjelujući u grupnim projektima.