Aktivnosti Udruge Grand PRix O natjecanju Grand PRix

Kriteriji i postupak ocjenjivanja projekata za Grand PRix

Prema Pravilniku o dodjeli godišnjih nagrada HUOJ-a, ocjenjivanje se temelji na sljedećim načelima:

1. NAČELO DOMAĆE IZVORNOSTI
Godišnje nagrade dodjeljuju se u cilju trajnoga unapređivanja kvalitete u osmišljavanju i provedbi odnosa s javnošću.

2. NAČELO RAVNOPRAVNOSTI
HUOJ jamči ravnopravan pristup prijavljivanju i ocjenjivanju svim tvrtkama, institucijama, udrugama i pojedincima koji se bave odnosima s javnošću pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

3. NAČELO OBJEKTIVNOSTI
HUOJ jamči objektivnu i neovisnu primjenu svih kriterija ocjenjivanja koje je Upravni odbor HUOJ-a prihvatio i ugradio u ovaj Pravilnik. HUOJ neće dopustiti da nijedan kandidat za godišnju nagradu ima povlašten položaj.

4. NAČELO TAJNOSTI
Angažiranjem javnoga bilježnika HUOJ jamči dosljednu primjenu ovoga Pravilnika i tajnost rezultata glasovanja sve do proglašenja pobjednika.

Ocjenjivanje se temelji na sljedećim kriterijima:

1. planiranje i priprema projekta
Temeljem ovoga kriterija ocjenjuje se pripremne radnje za ostvarenje projekta i planiranje projekta. U planiranju projekta ocjenjuje se analiza situacije (uočavanje i analiza problema i okruženja, , odabir istraživačkih metoda, određivanje ciljeva, analiza dionika, obrazloženje odabira komunikacijskih poruka, odabir taktika/alata, vremenski plan i proračun). Svi dijelovi planiranja trebaju biti navedeni, uključujući i proračun.

2. vrednovanje i ostvareni rezultati
Temeljem ovog kriterija ocjenjuje se učinkovitost i uspješnost u rješavanju prepoznatoga problema, mjerenje i vrednovanje rezultata u odnosu prema postavljenim ciljevima i planiranim rezultatima, te opis konačnih ishoda (outcomes). Opisati istraživanja i vrstu korištenog mjerenja. Vrednovanje treba prikazati u skladu s preporukama mjerenja u OSJ prema Načelima iz Barcelone: http://www.instituteforpr.org/barcelona-principles-2-0-updated-2015/

3. kreativnost i inovativnost
Kreativnost je termin koji se obično koristi za aktivnost stvaranja novih ideja, pristupa ili aktivnosti, dok je inovacija proces stvaranja i primjenjivanja navedenih kreativnih ideja u određenom kontekstu.
Kreativnost se manifesta u stvaranju djela koje je istovremeno korisno i originalno, a uključuje:

- stvaranje ili predlaganje nečeg djelomično ili sasvim novog;
- stvaranje postojećeg predmeta s novim svojstvima ili karakteristikama;
- zamišljanje novih mogućnosti koje još uvijek nitko nije osmislio;
- gledanje ili izvođenje nečega na sasvim drugačiji način od onog načina koji se prije smatrao normalnim ili mogućim.

Temeljem ovog kriterija ocjenjuje se pronalaženje i provedba kreativnih rješenja unutar sektora djelovanja prijavitelja koja su rezultirala dodanom vrijednošću/učinkovitošću i/ili produktivnošću u odnosu na postojeću praksu konkurenata prijavitelja.

4. tehnička izvedba
Temeljem ovog kriterija vrednuju se organizacija i izvedba projekta Tehnička izvedba uključuje i pravilno ispunjen obrazac za prijavu prema uputama navedenima u obrascu.

5. prezentacija provedenog projekta
Kriterijem se vrednuje sadržaj prezentacije provedenog projekta, kao i komunikacijska uspješnost prezentera uz poštivanje vremenskog okvira. Prezentacija mora sadržavati sve ključne elemente prijavnice: analizu, ciljeve, rezultate, vrednovanje. Uz prijavnicu se dostavlja prezentacija u odabranom formatu ili film u mp4 formatu. Trajanje prezentacije projekta ograničeno je na pet minuta.

Odluke žirija pravomoćne su ako u odabiru dobitnika nagrade sudjeluje najmanje 11 od 15 članova.
Predsjednik  i zamjenik predsjednika žirija moraju imati najmanje 7 godina iskustva u odnosima s javnošću. Član žirija mora imati najmanje 5 godina iskustva u odnosima s javnošću.

Nakon isteka roka za prijavu članovi žirija dobit će materijale na razmatranje. Tijekom tajnoga glasovanja svi će članovi žirija ocijeniti sve prijavljene projekte na za to predviđenome listiću, osim projekata prijavitelja s kojima su povezani na način određen člankom 28. Pravilnika.

Prije donošenja konačnih ocjena članovi žirija mogu raspravljati o projektima. Ocjenjivanje se provodi anonimno i tajno, a podaci su povjerljivi.

Nakon što žiri ocijeni projekte, glavni tajnik, koji ne sudjeluje u ocjenjivanju, zbraja ocjene. Imena dobitnika nagrada ne smiju biti nikomu poznata (čak ni članovima žirija) prije proglašenja pobjednika.

Dobitnici nagrada proglašavaju se na svečanosti dodjele nagrada.