Aktivnosti Udruge Grand PRix O natjecanju Grand PRix

Upute za prijavu

  1. Popuniti obrazac Prijavnice
  2. Pripremiti dodatni materijal sukladno uputama u Prijavnici
  3. Uplatiti iznos kotizacije (predračun za plaćanje zatražiti slanjem upita na grandprix@huoj.hr)
  4. Dostaviti prijavu HUOJ-u (jumbo mailom) na grandprix@huoj.hr.

Završni dan za primanje prijava je 31. siječanj 2017. do 20:00 sati.