O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću Ustroj

2008. - 2010.

Upravni odbor HUOJ-a

Predsjednica HUOJ-a: Dubravka Jusić

Dubravka Jusić 16 je godina provela kao direktorica korporativnih komunikacija u Vipnetu. Do 2009. Godine upravljala je korporativnim komunikacijama Mobilkom Austria Grupe tijekom njenog snažnog regionalnog širenja. Od 2011. do 2013. Bila je direktorica unutarnjih komunikacija A1 Telekoma Austria, te se paralelno uz Vipnet bavila i međunarodnim i unutarnjim komunikacijama Telekom Austria Grupe. Završila je međunarodni marketing na INSEAD-u i Leadership Academy TAG Business School te je završila i General Management Program na Harvard Business School, Digital Marketing Strategy na Sveučilištu Columbija u New Yorku. Ujedno je diplomantica prve generacije polaznika CIPR diplome u Hrvatskoj i certificirani CIPR predavač. Bila je predsjednica Hrvatske udruge za odnose s javnošću u dva mandata, a nakon tog i predsjednica Nadzornog odbora HUOJ-a. Ima status Certificiranog stručnjaka za odnose s javnošću (CSOJ) Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Drenislav Žekić

Meri Maretić

Božo Skoko izvanredni je profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na kolegijima iz odnosa s javnošću, korporativnog komuniciranja te upravljanja identitetom i imidžom. Na fakultetu obnaša dužnost i predstojnika Odsjeka za novinarstvo i odnose s javnošću te voditelja poslijediplomskog specijalističkog sveučilišnog studija Odnosi s javnošću. Gostujući je profesor na doktorskim studijima Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Dubrovniku te Sveučilišta u Mostaru. Na Edward Bernays visokoj školi za komunikacijski menadžment predaje Javnu diplomaciju i odnose s javnošću država. Doktorirao je i magistrirao na Sveučilištu u Zagrebu, na problematici imidža države. Suutemeljitelj je vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment Millenium promocije. Dobitnik je nagrade „Grand PRix“ (2011.) Hrvatske udruge za odnose s javnošću za doprinos razvoju te struke u Hrvatskoj te vodeće regionalne nagrade za postignuća u odnosima s javnošću - PRO.PR (2013.). Europska federacija turističkih novinara – FEST dodijelila mu je priznanje za kulturološki doprinos razvoju turizma. Objavio je niz knjiga te je član Odbora za zaštitu dobara od nacionalnog interesa HAZU-a.

Stanka Miljković

Nadzorni odbor HUOJ-a:

Ljiljana Hećimović

Daria Mateljak bavi se odnosima s javnošću već četvrt stoljeća. Prvi dio svoje karijere provela je kao savjetnica i načelnica odjela u državnim tijelima – Ministarstvu informiranja RH te Vladi Republike Hrvatske, gdje je radila od 1991. do 2001. U međunarodnoj konzultantskoj kući Hauska & Partner radi od 2001. Daria ima višegodišnje predavačko iskustvo. Ima CIPR diplomu i certifikat za predavača te HUOJ-ev certifikat stručnjakinje za odnose s javnošću. Od 2007. na Hrvatskim studijima drži nastavu iz kolegija Odnosi s javnošću u djelatnostima i Strateško razmišljanje, a od 2014. na Prvoj visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays drži kolegij Odnosi s javnošću i društveno odgovorno poslovanje. Predaje i na LSPR-u kolegij iz Mjerenja i evaluacije u odnosima s javnošću.  2015. dobila je posebno priznanje Hrvatske udruge za odnose s javnošću za doprinos razvoju struke.

Natalija Mikulić

Sud časti HUOJ-a:

Snježana Bahtijari, posljednjih se dvadeset godina bavi strateškim komunikacijama, što predstavlja važni čimbenik kvalitetnog pozicioniranja i reputacije Ericssona Nikole Tesle. Nakon diplome na Fakultetu političkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, njezine profesionalne aktivnosti usmjerene su na novinarstvo i odnose s javnošću. Zahvaljujući znanju, kompetencijama, pozitivnoj energiji i rezultatima, dobila je šire, strateški važne odgovornosti u segmentu komunikacija prema svim zainteresiranim stranama u zemlji i inozemstvu. Imenovana je menadžericom u Jedinici za marketinške komunikacije i odnose s javnošću 1999. godine. Ubrzo nakon toga, postala je članicom Menadžment tima Ericssona Nikole Tesle, a 2003. g. direktoricom Kompanijskih komunikacija. Danas je aktivni član Ericssonovih globalnih i regionalnih timova i organizacija za komunikacijske aktivnosti, marketing i DOP.  Za svoj je rad nagrađena brojnim priznanjima među kojima se svojim značajem izdvajaju nagrada Grand PRix HUOJ-a za doprinos struci i regionalna nagrada za strateško komuniciranje PRO.PR Award za visoku razinu stručnosti i djelovanja u strateškom komuniciranju i odnosima s javnošću. 

Željko Jelić, vodi odnose s javnošću u Badelu 1862. Radi na izradi i provođenju komunikacijskih strategija i OSJ aktivnostima u segmentu event managementa. Već deset godina predaje Odnose s javnošću na Visokoj školi tržišnih komunikacija Agora u Zagrebu i na Poslovnom učilištu Supera.

Kristina Laco, na milanskome Bocconiju magistrirala je međunarodnu ekonomiju i menadžment. Jedna je od vodećih hrvatskih stručnjakinja u području upravljanja komunikacijama, s dugogodišnjim iskustvom rada u medijima, korporativnom i agencijskom sektoru. Sudjelovala je u brojnim projektima koji su u protekla dva desetljeća obilježili hrvatsku društvenu i gospodarsku scenu te tržište kapitala. Poslovima direktorice Premise, dugo godina najveće domaće agencije za odnose s javnošću, prethodilo je mjesto prve izvršne direktorice korporativnih komunikacija Privredne banke Zagreb. U PBZ je došla s pozicije potpredsjednika Uprave Kaptol Grupe za marketing i odnose s javnošću, odnosno prije toga direktora komunikacija međunarodne naftne kompanije Texaco u Hrvatskoj. Zadnje dvije godine direktorica je i suvlasnica Komunikacijskog ureda Colić, Laco i partneri. Certificirani je predavač na CIPR Programu koji se u Hrvatskoj provodi prema licenci jedne od globalno najjačih strukovnih udruga profesije odnosa s javnošću, britanskog Chartered Institute of Public Relations (CIPR) i nositelj je CIPR Diplome. Certificirani je stručnjak za odnose s javnošću (CSOJ) Hrvatske udruge za odnose s javnošću (HUOJ). Prva je dobitnica posebne godišnje nagrade HUOJ-a za doprinos razvoju struke. Izabrana je u nastavno zvanje predavača iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih znanosti te redovito predaje na više visokoškolskih institucija. Više od desetljeća član je Board of Trustees američke visoke škole RIT Croatia.