O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću Ustroj

2010. - 2012.

Upravni odbor HUOJ-a:

Predsjednik HUOJ-a: Drenislav Žekić

Zamjenica predsjednika: Ivana Prgomet

Ivana Prgomet je savjetnica za odnose s javnošću Hrvatske udruge banaka (HUB) te je zadužena i za vođenje stručnih odbora i radnih skupina - Radne skupine za odnose s javnošću, Odbora za stambenu štednju i Kluba glavnih ekonomista. Članica je Odbora za komunikacije Europske bankovne federacije (EBF). Prije dolaska u HUB 2008. godine, radila je kao direktor klijenata i PR manager agencije za odnose javnošću i event menadžment Publico, sestrinske tvrtke full service marketing agencije K&K promotion. U agenciji je bila zadužena za osmišljavanje, vođenje i realizaciju projekata iz područja marketinga, oglašavanja i komunikacijskog menadžmenta za mnogobrojne domaće i međunarodne klijente među kojima su Hrvatska turistička zajednica, Durex, Scholl, Coppertone, Osram, Bramac, Varta, Remington, Grad Jastrebarsko, Zvečevo. Prije prelaska u agenciju, dvije je godine bila savjetnica za odnose s javnošću Uprave Elke gdje je bila zadužena za modernizaciju i centralizaciju komunikacijskih kanala tvrtke. Stručna znanja iz odnosa s javnošću i komunikacija kontinuirano nadograđuje kroz različite edukativne programe, treninge i seminare, a završila je i program edukacije iz područja ekonomije, financija i prava na Poslovnoj Akademiji pri  Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta.

Vedran Kruljac

Goran Pivarski

Ksenija Renko direktorica je tvrtke Jupiter strateško savjetovanje. Posljednjih šest godina Ksenija je angažirana kao ključni ekspert i stariji savjetnik za komunikacije i odnose s javnošću na EU projektima koji se provode u Regiji. Godine 2008., Ksenija je unutar Publicis grupe osnovala Publicis Consultants|Zagreb, Adriatic Hub, i uspješno ga vodila četiri godine. Od 2008. do 2010. godine Ksenija Renko bila je predavač na Odjelu za medije Sveučilišta u Dubrovniku gdje je predavala Upravljanje PR kampanjama i Integrirane marketinške komunikacije.  
Radeći na uspostavljanju i promoviranju institucije PR-a u Hrvatskoj i regiji, Ksenija je obnašala dužnost predsjednice i dopredsjednice Strukovne udruge za odnose s javnošću Hrvatske (2000-2004.) te bila urednica prvog hrvatskog PR priručnika PRO PR (2001/2002). Obnašala je i dužnost članice Upravnog odbora Hrvatske udruge za odnose s javnošću zadužene za koordinaciju regionalnih podružnica (2010-2012.). Od 2003. godine, nekoliko je puta bila osnivač i programska direktorica konferencija za odnose s javnošću u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, a za svoj je pionirski rad nagrađivana  prestižnim strukovnim priznanjima. Ksenija je počasna članica Društva Srbije za odnose s javnošću, počasna članica međunarodnog žirija na prestižnom natjecanju komunikacijskih kampanja BAPRA Bright Awards u Sofiji, te Prvi počasni i doživotni član Proactive Cluba (PROven in ACTIon and VEnture) koji okuplja komunikacijske stratege i veterane odnosa s javnošću Jugoistočne Europe.

Nadzorni odbor HUOJ-a

Dubravka Jusić, predsjednica Nadzornog odbora, 16 je godina provela kao direktorica korporativnih komunikacija u Vipnetu. Do 2009. Godine upravljala je korporativnim komunikacijama Mobilkom Austria Grupe tijekom njenog snažnog regionalnog širenja. Od 2011. do 2013. Bila je direktorica unutarnjih komunikacija A1 Telekoma Austria, te se paralelno uz Vipnet bavila i međunarodnim i unutarnjim komunikacijama Telekom Austria Grupe. Završila je međunarodni marketing na INSEAD-u i Leadership Academy TAG Business School te je završila i General Management Program na Harvard Business School, Digital Marketing Strategy na Sveučilištu Columbija u New Yorku. Ujedno je diplomantica prve generacije polaznika CIPR diplome u Hrvatskoj i certificirani CIPR predavač. Bila je predsjednica Hrvatske udruge za odnose s javnošću u dva mandata, a nakon tog i predsjednica Nadzornog odbora HUOJ-a. Ima status Certificiranog stručnjaka za odnose s javnošću (CSOJ) Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Tamara Sušanj Šulentić

Ivica Žigić

Sud časti HUOJ-a

Daria Mateljak, predsjednica Suda časti, bavi se odnosima s javnošću već četvrt stoljeća. Prvi dio svoje karijere provela je kao savjetnica i načelnica odjela u državnim tijelima – Ministarstvu informiranja RH te Vladi Republike Hrvatske, gdje je radila od 1991. do 2001. U međunarodnoj konzultantskoj kući Hauska & Partner radi od 2001. Daria ima višegodišnje predavačko iskustvo. Ima CIPR diplomu i certifikat za predavača te HUOJ-ev certifikat stručnjakinje za odnose s javnošću.
Od 2007. na Hrvatskim studijima drži nastavu iz kolegija Odnosi s javnošću u djelatnostima i Strateško razmišljanje, a od 2014. na Prvoj visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays drži kolegij Odnosi s javnošću i društveno odgovorno poslovanje. Predaje i na LSPR-u kolegij iz Mjerenja i evaluacije u odnosima s javnošću.  2015. dobila je posebno priznanje Hrvatske udruge za odnose s javnošću za doprinos razvoju struke.

Dr. sc. Božo Skoko, član, izvanredni je profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na kolegijima iz odnosa s javnošću, korporativnog komuniciranja te upravljanja identitetom i imidžom. Na fakultetu obnaša dužnost i predstojnika Odsjeka za novinarstvo i odnose s javnošću te voditelja poslijediplomskog specijalističkog sveučilišnog studija Odnosi s javnošću. Gostujući je profesor na doktorskim studijima Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Dubrovniku te Sveučilišta u Mostaru. Na Edward Bernays visokoj školi za komunikacijski menadžment predaje Javnu diplomaciju i odnose s javnošću država. Doktorirao je i magistrirao na Sveučilištu u Zagrebu, na problematici imidža države. Suutemeljitelj je vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment Millenium promocije. Dobitnik je nagrade „Grand PRix“ (2011.) Hrvatske udruge za odnose s javnošću za doprinos razvoju te struke u Hrvatskoj te vodeće regionalne nagrade za postignuća u odnosima s javnošću - PRO.PR (2013.). Europska federacija turističkih novinara – FEST dodijelila mu je priznanje za kulturološki doprinos razvoju turizma.
Objavio je niz knjiga te je član Odbora za zaštitu dobara od nacionalnog interesa HAZU-a.

Ana Tkalac Verčič na Ekonomskom fakultetu – Zagreb radi od 1997. godine. Nakon diplome i magisterija znanosti stečenih na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, te Fulbrightove stipendije na University of Maryland, doktorat je obranila na Ekonomskom fakultetu – Zagreb. Danas je nositeljica kolegija Integrirana marketinška komunikacija, Odnosi s javnošću i Oglašavanje, na preddiplomskom i diplomskom studiju Ekonomskog fakulteta, te većeg broja kolegija iz područja marketinga i odnosa s javnošću na poslijediplomskim studijima matičnog, ali i drugih fakulteta. Članica je programskog odbora međunarodne konferencije „BledCom: International Public Relations Research Symposium“. Također je članica je uredničkog odbora međunarodnog časopisa „International Journal of Strategic Communication“, te regionalna urednica najprestižnijeg znanstvenog časopisa iz područja odnosa s javnošću „Public Relations Review“. Koautorica je i urednica nekoliko knjiga poput „Odnosa s medijima“, „Public relations metrics: research and evaluation“, te sveučilišnog priručnika pod nazivom „Priručnik za metodologiju istraživačkog rada u društvenim istraživanjima“.