HUOJ • 2012. - 2014.
O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću Ustroj

2012. - 2014.

Upravni odbor HUOJ-a

Predsjednica HUOJ-a: mr. sc. Aleksandra Kolarić, CSOJ
Aleksandra Kolarić magistrica je znanosti iz područja povijesti, ima završen CIPR program za odnose s javnošću te je certificirani stručnjak za odnose s javnošću (CSOJ). Karijeru u OSJ započela je kao glasnogovornica Vlade RH i predstojnica Ureda za OSJ pri čemu je vodila Ured za OSJ Vlade RH te ga modernizirala u periodu 2000. do 2002. godine. Narednih 10 godina radi kao regionalna direktorica za korporativne komunikacije, marketing i razvoj poslovanja u konzultantskoj tvrtki Deloitte gdje upravlja korporativnim komunikacijama i marketingom na tržištima JI Europe te kao konzultant izrađuje brand i komunikacijske strategije za klijente. 2012. godine pokreće vlastitu konzultantsku agenciju Quadrans.

Zamjenik predsjednice: prof. dr. sc. Ivan Tanta
Prof. dr. sc. Ivan Tanta svoje cjelokupno obrazovanje vezao je uz Zagreb i Sveučilište u Zagrebu. Tijekom studija dva puta je nagrađen Rektorovom nagradom. Doktorirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoj radni vijek Tanta je počeo u novinarstvu i to u Večernjem listu, gdje je bio u razdoblju od 1989. – 2002. godine na raznim uredničkim poslovima. Radio je kao urednik regionalnih izdanja, jedan je od pokretača Teleteksta HRTV-a. Novinarstvo napušta 2002. i do 2005. radi kao predstojnik ureda predsjednika uprave Eurocabel group d.d. Tijekom 2001. godine počinje predavati na Londonskoj školi za odnose s javnošću što u kontinuitetu radi do danas i čiji je certificirani predavač. Bio je član radne skupine Predsjednika Republike Hrvatske  za kreiranje imidža Republike Hrvatske, te član Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Sabora Republike Hrvatske, kao i jedan od utemeljitelja Vijeća za medije. Zaposlen je na Veleučilištu VERN' kao voditelj specijalističkog studija upravljanja poslovnim komunikacijama. Osim što se bavi vođenjem i organizacijom studija Tanta predaje na Sveučilištu u Dubrovniku, gdje drži kolegije Odnosa s javnošću i Političkog komuniciranja,  Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku gdje predaje na Doktorskoj školi i Odjelu za kulturologiju i to kolegije Komunikološke teorije, Osnove komunikologije i Uvod u novinarstvo.

Marina Halužan, savjetnica je za informiranje i odnose s javnošću u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe od prosinca 2012. Diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti, nakon čega je 4 godine radila kao novinarka u „Novom listu“, a potom gotovo 12 godina kao glasnogovornica Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. U slobodno vrijeme ide u teretanu, voli pjevati i ploviti oko hrvatskih otoka.

Ana Smoljo Josić ima 14 godina iskustva u odnosima s javnošću, društveno odgovornom poslovanju i organizacijskim odnosima. U Hauska & Partner  radi od 2001. godine, a specijalizirala se za upravljanje reputacijom, upravljanje rizicima i krizno komuniciranje, odnose s investitorima, odnose s medijima, društveno odgovorno poslovanje i edukaciju. Voditeljica je i savjetnica uprava nekoliko ključnih klijenata. U slobodno vrijeme ide u teretanu i skija.

Andreja Barberić diplomirala je na stručnom studiju poslovnog upravljanja i završila LSPR. Od 2007. radi u odnosima s javnošću Grada Karlovca, a danas u trgovačkom društvu Inkasator. Radila je na brojnim komunikacijskim projektima i surađivala s nacionalnim i međunarodnim institucijama iz gospodarskog, javnog i nevladinog sektora. Područja posebnog interesa su joj krizno komuniciranje, komuniciranje javne uprave, efekti integracije komunikacija privatnog i javnog sektora. U slobodno vrijeme bavi se skijanjem i odbojkom te uzgojem kaktusa.
Nadzorni odbor HUOJ-a

Nadzorni odbor HUOJ-a

Dijana Kobas Dešković, predsjednica Nadzornog odbora, svoju je karijeru započela radeći u odjelu marketinga u Plivi na poslovima istraživanja tržišta i upravljanja robnom markom na tržištima srednje i istočne Europe, nakon čega prelazi na poziciju direktorice Korporativnih komunikacija.  Završila je Londonsku školu za odnose s javnošću te se dodatno usavršavala na CIPR i MBA programima. Nakon Plive, karijeru nastavlja radeći kao suvlasnica i direktorica agencije za odnose s javnošću Spona, koju je uspješno vodila deset godina. U zadnje vrijeme usmjerila se na internu komunikaciju u ljudske potencijale, što je uspješno objedinila u inicijativi MAMFORCE. Diplomirana je psihologinja, što joj je uvelike pomaže u poslovima odnosa s javnošću.

Vlatka Škorić, zamjenica predsjednice, od prvog radnog dana do danas radi u sustavu hrvatskih  željeznica. Počela je raditi 1978. kao novinar u internom listu „Željezničar”. Od srpnja 1995. do kraja 2014., kroz razne oblike organizacija na željeznici obavljala je dužnosti šefice Ureda generalnog direktora HŽ-a, šefice Ureda za odnose s javnošću HŽ-a, šefice Službe za odnose s javnošću HŽ-a, šefice Službe korporativnih komunikacija HŽ Holdinga, ravnateljice Ureda Uprave HŽ Holdinga i ravnateljice Ureda Uprave HŽ Infrastrukture, gdje je koordinirala rad korporativnih komunikacija, međunarodnih odnosa, promocije, protokola, stručne knjižnice i Hrvatskog željezničkog muzeja. Od 1. listopada 2016. radi kao PR i projekt manager u Savezu za željeznicu na projektima financiranim iz EU fondova. Tijekom godina bila je inicijator i organizator stotina raznih edukacijskih, socijalnih, kulturnih, humanitarnih, promotivnih i komunikacijskih projekata širom Hrvatske. Dobitnica je HUOJ-evog godišnjeg priznanja za doprinos razvoju odnosa s javnošću u Hrvatskoj (2007.).

Dr. sc. Božo Skoko, član, izvanredni je profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, na kolegijima iz odnosa s javnošću, korporativnog komuniciranja te upravljanja identitetom i imidžom. Na fakultetu obnaša dužnost i predstojnika Odsjeka za novinarstvo i odnose s javnošću te voditelja poslijediplomskog specijalističkog sveučilišnog studija Odnosi s javnošću. Gostujući je profesor na doktorskim studijima Sveučilišta u Osijeku i Sveučilišta u Dubrovniku te Sveučilišta u Mostaru. Na Edward Bernays visokoj školi za komunikacijski menadžment predaje Javnu diplomaciju i odnose s javnošću država. Doktorirao je i magistrirao na Sveučilištu u Zagrebu, na problematici imidža države. Suutemeljitelj je vodeće hrvatske agencije za komunikacijski menadžment Millenium promocije. Dobitnik je nagrade „Grand PRix“ (2011.) Hrvatske udruge za odnose s javnošću za doprinos razvoju te struke u Hrvatskoj te vodeće regionalne nagrade za postignuća u odnosima s javnošću - PRO.PR (2013.). Europska federacija turističkih novinara – FEST dodijelila mu je priznanje za kulturološki doprinos razvoju turizma.
Objavio je niz knjiga te je član Odbora za zaštitu dobara od nacionalnog interesa HAZU-a.

Sud časti HUOJ-a

Dubravka Jusić, predsjednica Suda časti, 16 je godina provela kao direktorica korporativnih komunikacija u Vipnetu. Do 2009. Godine upravljala je korporativnim komunikacijama Mobilkom Austria Grupe tijekom njenog snažnog regionalnog širenja. Od 2011. do 2013. Bila je direktorica unutarnjih komunikacija A1 Telekoma Austria, te se paralelno uz Vipnet bavila i međunarodnim i unutarnjim komunikacijama Telekom Austria Grupe. Završila je međunarodni marketing na INSEAD-u i Leadership Academy TAG Business School te je završila i General Management Program na Harvard Business School, Digital Marketing Strategy na Sveučilištu Columbija u New Yorku. Ujedno je diplomantica prve generacije polaznika CIPR diplome u Hrvatskoj i certificirani CIPR predavač. Bila je predsjednica Hrvatske udruge za odnose s javnošću u dva mandata, a nakon tog i predsjednica Nadzornog odbora HUOJ-a. Ima status Certificiranog stručnjaka za odnose s javnošću (CSOJ) Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

Violeta Colić, zamjenica predsjednice Suda časti, diplomirala je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, ali je profesionalnu karijeru započela radom u medijima i nastavila ju graditi u području komunikacijskog menadžmenta najprije u korporativnom, a potom u agencijskom sektoru. Kao jedna od najiskusnijih i najstručnijih osoba u području strateškog komuniciranja na hrvatskom tržištu sudjelovala je u mnogim kompleksnim komunikacijskim projektima. Osobito bogato iskustvo ima u issue i kriznom komunikacijskom menadžmentu. Vrlo je aktivna na području edukacije u odnosima s javnošću, te izvođenja treninga javnog i medijskog nastupanja. Članica je HUOJ-a i britanskog CIPR-a, posjeduje CIPR Diplomu i certificirani je predavač CIPR programa.

Kristijan Gržetić, član (u izradi)