HUOJ • HUOJ uputio pismo Vladi RH o ukidanju zabrane pružanja usluga odnosa s javnošću
Vijesti

HUOJ uputio pismo Vladi RH o ukidanju zabrane pružanja usluga odnosa s javnošću

15.11.2016.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) uputila je dopis Vladi Republike Hrvatske kojim predlaže da se odnosima s javnošću omogući ravnopravan položaj s drugim intelektualnim uslugama u tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim pravnim osobama kojima je osnivač Republika Hrvatska te trgovačkim društvima u kojima je Republika Hrvatska većinski ili pretežiti vlasnik dionica ili imatelj poslovnih udjela.

Tekst upućenog dopisa pročitajte u nastavku.

Vlada Republike Hrvatske
Markov trg 9
10 000 Zagreb
n. r. predsjedniku Vlade Republike Hrvatske
mr. sc. Andreju Plenkoviću


Poštovani predsjedniče Vlade Republike Hrvatske,
obraćamo Vam se u vezi s odlukom o zabrani pružanja usluga odnosa s javnošću u javnome sektoru i javnim poduzećima donesenom za vrijeme Vlade Zorana Milanovića.

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) predlaže Vladi Republike Hrvatske da odnosima s javnošću omogući ravnopravan položaj s drugim intelektualnim uslugama u tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i drugim pravnim osobama kojima je osnivač Republika Hrvatska te trgovačkim društvima u kojima je Republika Hrvatska većinski ili pretežiti vlasnik dionica ili imatelj poslovnih udjela.

Naime, HUOJ predlaže ukidanje Odluke Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 82/12.) donesene 19. srpnja 2012., temeljem koje državnim tijelima i javnim poduzećima nije dopušteno angažirati vanjske stručnjake za odnose s javnošću. Ta Odluka onemogućila je Vladi Republike Hrvatske da u prvome redu građanima, a zatim i ostalim dionicima uspješno prenosi informacije o javnim politikama, reformama i ključnim odlukama, što je otežalo ili onemogućilo postizanje razumijevanja i dobivanje podrške javnosti za reforme. Također, ova Odluka je usluge odnosa s javnošću dovela u neravnopravan položaj s drugim intelektualnim uslugama, odnosno djelatnostima iz sektora profesionalnih i poslovnih usluga. Isto tako, ta je Vladina Odluka onemogućila da uprave javnih poduzeća samostalno izabiru vanjske stručnjake za pojedina pitanja iz područja odnosa s javnošću te tako izravno zadire u poslovanje i upravljanje poduzećima i negativno utječe i na kvalitetu poslovnih odluka.

Angažiranje agencija za odnose s javnošću jamči komunikacijske usluge visoke kvalitete utemeljene na visokospecijaliziranome znanju i kompetencijama. Agencije su svojevrsni centri izvrsnosti i najbrže usvajaju svjetske komunikacijske prakse, uvode inovacije i prate najnovije trendove. Stručnjaci iz agencija važni su i korisni suradnici državnoj upravi i javnim poduzećima koji u sinergiji s unutrašnjim timovima svojim specifičnim znanjima i iskustvima pridonose kvaliteti provedbe javnih politika, reformi i projekata, što je uobičajena praksa diljem svijeta.

Kao što vam je zasigurno dobro poznato, vlade različitih država već se desetljećima za prenošenje informacija i obavješćivanje o javnim politikama i reformama koriste vanjskim pružateljima usluga zbog njihove specijaliziranosti i mogućnosti angažiranja većega broja ljudi na kraće vrijeme. Angažiranje vanjskih savjetnika, pa tako i stručnjaka za odnose s javnošću, uobičajeno je posebice u europskoj praksi, prema kojoj su oni uglavnom zaduženi za razvoj i uvođenje cjelovitih komunikacijskih strategija te za izgradnju reputacije, upravljanja pitanjima i temama važnim za javnost te upravljanje kriznim situacijama.

Na međunarodnoj razini svake se godine pojavljuje sve veći broj natječaja za komunikacijske projekte u javnome sektoru, koje iz fondova financiraju Europska unija, Ujedinjeni narodi, Svjetska banka ili Europska banka za obnovu i razvoj.

Svi projekti iz fondova EU-a uključuju i tzv. sastavnicu vidljivosti kao jedan od ključnih pokazatelja pri ocjenjivanju njihove uspješnosti. Na temelju javnih poziva na te se projekte javljaju komunikacijski stručnjaci udruženi u agencije, skupine izvođača (konzorcije) ili kao samostalni savjetnici.

Navedena Odluka Vlade Republike Hrvatske ograničava poduzetničku i tržišnu slobodu zajamčenu člankom 49. i 50. Ustava Republike Hrvatske, podcjenjuje i stigmatizira cijelu profesiju te izravno zadire u poslovne odluke uprava javnih poduzeća i dovodi ih u neravnopravan tržišni položaj.

Odnosi s javnošću struka su u području profesionalnih i poslovnih usluga koja u Republici Hrvatskoj zapošljava više od dvije tisuće ljudi, a za koju se u ovome trenutku školuje mnogo mladih. Upravo je ukidanje ove Odluke definirano kao jedna od mjera u okviru velikoga dokumenta Ministarstva gospodarstva Javne politike za razvoj i reformu tržišta profesionalnih i poslovnih usluga.

Ovu diskriminirajuću Odluku nužno je ukloniti jer je protivna dobrim praksama Europske unije za pametnu regulativu na unutarnjemu tržištu. Prioritetni je stup politika Europske unije upravo uklanjanje niza zabrana i restrikcija za poslovanje pružatelja usluga na unutarnjemu tržištu, a tako i u odnosu na javni sektor, uključujući sustav javne nabave. U tom smislu Odluka Vlade Republike Hrvatske bila je arbitrarne naravi. Europska komisija godinama upozorava Republiku Hrvatsku da je potrebno poduzeti korake da se smanji regulativna nestabilnost i nepredvidljivost, odnosno prevelika žurnost u donošenju odluka  ili njihova dugoročna neodrživost.

Na ovaj je način jedna kategorija pružatelja intelektualnih usluga izravno dovedena u nepovoljan položaj u odnosu na sve ostale jer je agencijama za odnose s javnošću zabranjen rad s državnim tijelima i poduzećima samo i isključivo zbog vrste usluga koje pružaju. S obzirom na to da je prijašnja praksa pokazala kako područje javne nabave usluga odnosa s javnošću i za naručitelja i za ponuditelja obiluje nejasnoćama te kako su pojedini dijelovi postupka nedovoljno ili nejasno definirani, HUOJ je pripremio Smjernice za javnu nabavu, prijedlog poboljšanja postupka u javnoj nabavi usluga odnosa s javnošću, te ih još 2014. dostavio Ministarstvu gospodarstva. Na taj dokument nikad nismo dobili očitovanje Ministarstva.

Predlažemo Vladi Republike Hrvatske da Ministarstvo gospodarstva izradi Pravilnik o javnim natječajima za komunikacijske usluge, koji bi se temeljio na prijedlozima iz HUOJ-evih Smjernica. HUOJ također predlaže Ministarstvu gospodarstva da razmotri prijedlog da se redoviti članovi HUOJ-a (oni koji nisu ni na koji način povezani s predmetnim natječajem) uključe u komisije koje u tijelima državne vlasti pripremaju tekstove natječaja za usluge odnosa s javnošću kako bi svojim stručnim znanjem pridonijeli kvaliteti tih natječajnih tekstova. Naime, u području komunikacija treba postaviti jasne i objektivne kriterije koji će postupak javne nabave ovih usluga o kojima je riječ učiniti u cijelosti transparentnim, a naručitelju omogućiti najbolju kvalitetu uz najpovoljniju cijenu.

Nadamo se da će Vlada Republike Hrvatske ubrzo ispraviti prijašnju diskriminirajuću Odluku i uskladiti se s praksama pametne regulative Europske unije kojom se stvara ravnopravno poslovno okružje u gospodarstvu.
                                                                                                                                    
S poštovanjem
                                                                                                                        mr. sc. Aleksandra Kolarić
                                                                                                                        predsjednica
                                                                                                                        Hrvatske udruge za odnose s javnošću