HUOJ • Marina Halužan, izvršna direktorica projekta Godišnje konferencije HUOJ-a
Vijesti

Marina Halužan, izvršna direktorica projekta Godišnje konferencije HUOJ-a

26.10.2016.

Upravni odbor Hrvatske udruge za odnose s javnošću donio je odluku o imenovanju Marine Halužan, zamjenice predsjednice HUOJ-a, izvršnom direktoricom projekta Godišnje konferencije HUOJ-a. Ovaj najvažniji događaj HUOJ-a po prvi puta će održati u Osijeku i to od 19. – 21. travnja 2017.

Marina Halužan je od 2012. savjetnica za informiranje i odnose s javnošću u Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe. Prije toga pola godine je radila kao glasnogovornica Ministarstva zaštite okoliša i prirode, dok je prethodno 11,5 godina bila na mjestu glasnogovornice Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Marina Halužan diplomirala je novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti. Radila je kao novinarka i saborska izvjestiteljica u zagrebačkom dopisništvu „Novog lista“. Završila je i jednogodišnji studij na Diplomatskoj akademiji MVP te više seminara i usavršavanja iz odnosa s javnošću. Halužan je od svibnja 2012. članica Upravnog odbora HUOJ-a, a od 2014. zamjenica predsjednice HUOJ-a.

U svom radu u HUOJ-u posljednjih nekoliko godina bila je zadužena za koordinaciju aktivnosti projekta Godišnje konferencije HUOJ-a, najstarije i najvažnije aktivnosti Udruge. Ove konferencije su izuzetna prilika za informiranje o novim trendovima u struci jer su predavači svake godine ugledni strani i domaći stručnjaci, te za bolje upoznavanje i razmjenu iskustava članova.

Vjerujemo kako će Marina svojom stručnošću dodatno doprinijeti razvoju projekta Godišnje konferencije HUOJ-a, ali i poboljšanju struke odnosa s javnošću općenito.