Aktivnosti Udruge Grand PRix

Andreja Barberić, izvršna direktorica Grand PRix-a

19.10.2016.

Ususret 10. dodjeli Grand PRix-a Upravni odbor Hrvatske udruge za odnose s javnošću, donio je odluku o imenovanju izvršnog direktora projekta Grand PRix-a. Odlukom Upravnog odbora izvršnom direktoricom projekta imenovana je Andreja Barberić, članica Upravnog odbora.

Protekle četiri godine Andreja je vrlo uspješno koordinirala projektom te ga razvijala u suradnji s kolegama pristupajući svakoj aktivnosti odgovorno i profesionalno.

Andreja se bavi odnosima s javnošću već desetak godina. Dio svoje karijere provela je kao viša stručna suradnica za odnose s javnošću u Gradu Karlovcu, a potom svoju karijeru nastavlja u tvrtki Inkasator u kojoj radi i danas. Pod njezinim vodstvom tvrtka je nebrojeno puta pohvaljena za pravovremenu i proaktivnu komunikaciju poslovnih aktivnosti te za kvalitetnu internu komunikaciju.

Smatrajući kako je cjeloživotno obrazovanje izuzetno važno Andreja kontinuirano ulaže u svoje obrazovanje što potvrđuje i činjenica upisanih i završenih studija te pohađanje seminara i radionica na temu odnosa s javnošću. Autorica je stručnih radova na temu komuniciranja u javnoj upravi koji su studentima poslužili kao polazišna točka istraživanja komunikacije u javnom sektoru.

U svom radu u Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću istaknula se inovativnim radom na projektu Grand PRix-a što je rezultiralo povećanjem broja prijava komunikacijskih projekata iz godine u godinu.
Podsjetimo kako je Grand PRix izraz priznanja kolegama za izvrsnost u osmišljavanju i provedbi projekata vezanih za strateške komunikacije i odnose s javnošću. Grand  PRix donosi priznanja za ukupno 10 kategorija tako da svatko može pronaći odgovarajući prostor za svoj rad u komuniciranju s javnošću.

Vjerujemo kako će Andreja svojom inovativnošću, stručnošću te jedinstvenošću dodatno doprinijeti još većem broju prijavljenih projekata, a samim time i poboljšanju reputacije struke odnosa s javnošću u Hrvatskoj.

Upravni odbor HUOJ-a