Aktivnosti Udruge Izbori

Obvezne upute za izborni postupak za tijela HUOJ-a , br. 2

13.06.2016.

Izborno povjerenstvo za izvanredne izbore u Dalmatinskoj podružnici objavljuje dodatne upute za izborni postupak za tijela Dalmatinske podružnice HUOJ-a.

Kako bi se osigurala javnost izbornog postupka, svim redovitim članovima udruge Dalmatinske podružnice dostupan je popis redovitih članova, zajedno s njihovim kontaktnim informacijama. Navedeni popis redoviti članovi udruge mogu dobiti na pismeni zahtjev od tajnice udruge Maje Vela (info@huoj.hr).
 
Potencijalni kandidati elektroničkom poštom Izbornom povjerenstvu i Glavnoj tajnici objavljuju svoju namjeru kandidature (rok za objavu kandidature je utorak, 14. lipnja 2016.) Namjere kandidature HUOJ objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Sukladno mogućnostima HUOJ organizira predstavljanje kandidata u podružnici. Nakon predstavljanja potencijalnih kandidata, oni svoje kandidature podnose na propisanom obrascu, u roku koji je propisan u Obveznim uputama Izbornog povjerenstva. Kandidature se podnose od 16. do 21. lipnja 2016. godine.
 
Obrazac za kandidaturu treba sadržavati opće podatke i opis motivacije kandidata za pojedinu funkciju. Ovaj obrazac mora biti priložen u originalu tj. s vlastoručnim potpisom kandidata. Obrazac na kojem se sakupljaju potpisi podrške bit će u obliku obrasca punomoći, a može sadržavati kako originalne tako i skenirane potpise članova tj. ne trebaju potpisi biti u izvorniku. Navedeni obrazac sa skeniranim vlastitim potpisom davatelj potpisa podrške osim kandidatu elektroničkom poštom mora dostaviti i Glavnoj tajnici. Za kandidature poslane poštom datumom predaje smatrat de se datum na poštanskom žigu (krajnji rok za prijavu je poštanski žig od 21. lipnja 2016.).

Izborno povjerenstvo za izborni postupak za tijela HUOJ-a 2016.

  • Martina Mihordin, predsjednica
  • Biserka Čoh Mikulec, članica
  • Lidija Capković Martinek, članica