Vijesti

Predavanje "Trendovi, promjene i izazovi odnosa s javnošću javnog sektora"

06.05.2016.

Sekcija za javni sektor organizira predavanje pod nazivom "Trendovi, promjene i izazovi odnosa s javnošću javnog sektora" u četvrtak, 12. svibnja 2016. s početkom u 17,30 sati i predviđenim vremenom trajanja do 19,30 sati u prostoru Hrvatske udruge za odnose s javnošću, Ilica 5.

Glavni naglasci predavača Željka Rihe obuhvatit će odnose s javnošću danas u smislu transformacije načina na koji ljudi komuniciraju, digitalni PR - Odnosi s javnošću 2.0 (značenje i način komunikacije) te evaluaciju samog PR-a na webu (mjerenje i evaluacija). Pozivamo članove da nam se pridruže i da se zajedno upoznamo s trendovima u odnosima s javnošću kao i izazovima koji su pred nama.
 
Molimo prijavite svoj dolazak na info@huoj.hr.