Aktivnosti Udruge Carpe Diem

Održan Carpe Diem u Državnome uredu za reviziju

13.04.2016.

Državni ured za reviziju bio je domaćin drugoga ovogodišnjeg Carpe Diema. U četvrtak 7. travnja 2016. ugostila nas je pomoćnica glavnoga državnog revizora za odnose s javnošću Biserka Čoh Mikulec, a okupljene je pozdravio i zamjenik glavnoga državnog revizora Jozo Serdarušić.

„Državni ured za reviziju najviša je samostalna i neovisna revizijska institucija Republike Hrvatske. Osnovan je 1993. na temelju Zakona o državnoj reviziji, a počeo je s radom u studenome 1994. Zadaća je Državnoga ureda za reviziju da utvrdi činjenice o financijskim izvješćima i poslovanju subjekta revizije”, pobliže nam je objasnila Biserka Čoh Mikulec.
 
„Ured je ustrojen tako da ima Središnji ured u Zagrebu i 20 područnih ureda u središtima županija. Od ukupnoga broja zaposlenika 80 % su žene. Revizije se obavljaju u timovima od dva člana ili više članova. Jedan revizor godišnje napravi najviše tri do četiri revizije”, dodala je.

U prezentaciji je objašnjeno i kako se revizija obavlja na temelju Zakona o Državnom uredu za reviziju i Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe te u skladu s međunarodnim revizijskim standardima i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora. 

Nakon predavanja nazočni su postavljali pitanja o tome komu se dostavlja godišnje izvješće o radu Ureda, o poslovima koje obavlja pomoćnica glavnoga državnog revizora za odnose s javnošću te o tome kakve upite svakodnevno zaprimaju i s kakvim se izazovima susreću.

Uime svih članova HUOJ-a zahvaljujemo domaćinima drugoga ovogodišnjeg Carpe Diema Biserki Čoh Mikulec, pomoćnici glavnoga državnog revizora za odnose s javnošću, i Jozi Serdarušiću, zamjeniku glavnoga državnog revizora.