HUOJ • Hrvatska udruga za odnose s javnošću i Hrvatska udruga poslodavaca sklopili Sporazum o pridruženom članstvu
Vijesti

Hrvatska udruga za odnose s javnošću i Hrvatska udruga poslodavaca sklopili Sporazum o pridruženom članstvu

01.02.2016.

U siječnju ove godine Hrvatska udruga za odnose s javnošću sklopila je Sporazum o pridruženom članstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca.

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) osnovana je kao dobrovoljna, neprofitna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova. Utemeljena je na principu dobrovoljnog članstva i na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje njezinih članova te promiče poduzetnički duh i poduzetnička prava i slobode.

Glavni ciljevi suradnje HUOJ-a i HUP-a su zastupanje interesa članova u odnosima s tijelima javne uprave, zaštita interesa članova u području zakonodavstva koje regulira djelatnost udruga potpisnica, lobiranje za stvaranje primjerenog zakonodavnog okvira i boljeg poslovnog okruženja za obavljanje djelatnosti pridruženih članova, promoviranje poduzetničkih prava i sloboda i razvijanje dobrih poslovnih običaja, poticanje razmjene iskustava i dijaloga između članova i srodnih udruga unutar HUP-a, iniciranje zajedničkih projekata od interesa za članove te objedinjavanje i koordiniranje radom na istima, komuniciranje prema zainteresiranoj javnosti te organiziranje događanja, tribina, seminara na dogovorene teme.

HUP svojim članovima omogućuje besplatnu pravnu pomoć u području radnih odnosa, lobiranje, artikulacija interesa i problema sektora kroz granske udruge, informiranje poduzetnika i javnosti o aktualnostima u hrvatskom gospodarstvu i promocija poduzetništva, organiziranje događanja za članove, poslovno povezivanje poduzetnika, edukacija te mirenje.

HUOJ i HUP provodit će redovite konzultacije u cilju usuglašavanja stavova i zajedničkog nastupa.

HUP: Lista usluga I servisa 2015