Aktivnosti Udruge Grand PRix

Early bird prijava za Grand Prix podrazumijeva i slanje projekta i prijavnice

15.01.2016.
S obzirom na upite potencijalnih prijavitelja objavljujemo pojašnjenje za Early bird prijave. Proteklih godina susreli smo se s problemima slanja projekata zadnjih par sati, zadnjeg dana natječaja što je uzrokovalo blokadu elektroničke pošte i gubitak materijala. Kako bi potaknuli potencijalne prijavitelje na ranije slanje projekata Upravni odbor donio je odluku o uvođenju Early bird prijava. Early bird prijava ne podrazumijeva samo plaćanje manje kotizacije do 25.01.2016. već i slanje Prijavnice sa svim navedenim materijalima u Prijavnici do 25.01.2016. To znači, ukoliko plaćate prijavu do 25.01.2016. obvezni ste prijaviti komunikacijski projekt slanjem ispunjene Prijavnice za natječaj Grand PRix HUOJ-a čiji su sastavni dijelovi: podaci o prijavitelju, podaci o projektu, izjava o vjerodostojnosti podataka i dodatni materijali kao što je ppt, vizualni identitet, press clipping, promidžbeni materijali. Sastavni i obvezujući dio Prijavnice je Potvrda o plaćanju kotizacije.
 
Ukoliko Prijavnicu sa svim sastavnim dijelovima šaljete nakon 25.01.2016. kotizacija se plaća po redovnoj cijeni.