Vijesti

Natječaj za 9. dodjelu nagrada Grand PRix

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ) raspisuje natječaj za 9. dodjelu nagrada Grand PRix, za najbolja ostvarenja u struci.

Prijavljeni komunikacijski projekti moraju biti realizirani u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. Radovi se prijavljuju u sljedećim kategorijama:

  1. Grand PRix za odnose s javnošću u javnome sektoru
  2. Grand PRix za odnose s javnošću u nevladinu sektoru
  3. Grand PRix za odnose s javnošću u poslovnome sektoru za velike tvrtke
  4. Grand PRix za odnose s javnošću u poslovnome sektoru za male i srednje tvrtke
  5. Grand PRix za društveno odgovorno poslovanje
  6. Grand PRix za unutrašnju komunikaciju
  7. Grand PRix za najbolju prilagodbu svjetske kampanje
  8. Grand PRix za političku komunikaciju
  9. Grand PRix za digitalnu komunikaciju

U navedenih devet kategorija Stručni žiri HUOJ-a dodjeljuje nagrade na temelju pristiglih prijava.

Nagrada Grand PRix dodjeljuje se u još tri kategorije: Komunikator godine, Šipak godine – antikomunikator godine i Grand PRix za razvoj struke. Kandidate za navedene tri kategorije isključivo predlaže i bira Stručni žiri.

Novost ovogodišnjeg 9. Grand Prix-a je dodjela priznanja Najuspješnija agencija Grand PRix onoj agenciji čiji je zbroj prosječnih ocjena (po kriterijima) svih njihovih prijavljenih projekata koji su ušli u finale najviši.

Stručni žiri sastoji se od 11 članova, pri čemu su zastupljeni stručnjaci za odnose s javnošću zaposleni u: tvrtkama, agencijama za odnose s javnošću, visokoškolskim ustanovama koje izučavaju upravljanje komunikacijama, javnom i nevladinom sektoru. Svaki projekt ocjenjuje se prema svakome kriteriju definiranome Pravilnikom o dodjeli godišnjih nagrada Grand PRix. Kriteriji za ocjenjivanje: Planiranje i priprema, Vrednovanje i ostvareni rezultati, Kreativnost i inovativnost, Tehnička izvedba i Predstavljanje provedenoga projekta.

Završni dan za primanje prijava je 3. veljače 2016. do 20:00 sati. Kotizacija za prijavu do 25.01.2016. (early bird prijava) iznosi 899,00 kn (+ PDV) za članove i 1.100,00 kn (+ PDV) za nečlanove HUOJ-a.

Od 26.01.2016. do 03.02.2016. kotizacija iznosi 1099,00 kn (+ PDV) za članove HUOJ-a i 1.300,00 kn (+PDV) za nečlanove HUOJ-a.

Potvrdu o uplati kotizacije potrebno je poslati kao sastavni dio Obrasca za prijavu projekta. Ponudu/predračun zatražite na grandprix@huoj.hr kako bi na vrijeme izvršili uplatu. U cijenu kotizacije uključena je jedna ulaznica za Svečanu večeru.

Obrazac za prijavu projekta i Izjavu o vjerodostojnosti podataka u prijavi preuzmite ovdje.
Prijavni obrazac sadrži sve dodatne informacije i upute za prijavu i slanje materijala.

Dodatne upute i sve važne rokove preuzmite ovdje.

Pravilnik o dodjeli godišnjih nagrada HUOJ-a preuzmite ovdje.

Molimo vas da s posebnom pažnjom proučite pravila, da navedete i pažljivo provjerite sve podatke te slijedite upute za prijavu i slanje materijala.

Čast nam je pozvati vas da prijavama svojih radova sudjelujete u ovogodišnjem natječaju za dodjelu Godišnje nagrade HUOJ-a i tako kolegama i stručnoj javnosti pokažete vaš trud i profesionalne uspjehe. Vjerujemo da će nagrada značiti vrijedno priznanje za vaš trud, biti poticaj vašoj izvrsnosti i biti prilika za razmjenu najboljih praksi i iskustava. Zasigurno će doprinijeti razvoju struke i otvorenosti rada HUOJ-a ne samo u stručnoj već i široj hrvatskoj javnosti te vas još jednom pozivamo da dostavite svoje radove za sudjelovanje u godišnjoj nagradi.

Svečani događaj dodjele godišnjih nagrada HUOJ-a najboljim komunikacijskim projektima predviđen je za petak, 11. ožujka 2016. godine, u Matis Absolut Loungeu, Trg Stjepana Radića 3 u Zagrebu. Prijavni obrazac za kupnju ulaznica i sudjelovanje na svečanoj večeri bit će dostupan na mrežnoj stranici HUOJ-a početkom veljače 2016. o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni putem elektroničke pošte, naše mrežne stranice i društvenih mreža HUOJ-a.