O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću

Postanite član HUOJ-a

Svaka poslovno sposobna domaća i strana fizička osoba može, pod jednakim uvjetima, sukladno propisima i Statutu HUOJ-a, postati članom Udruge podnošenjem pisane molbe za primanje u članstvo o čemu odluku donosi Upravni odbor Udruge.

Članstvo se računa prema kalendarskoj godini, a postoje tri kategorije članstva:

 1. redovno - iznos godišnje članarine 500 kn
  - fizička osoba koja se u Republici Hrvatskoj profesionalno bavi poslovima odnosa s javnošću najmanje dvije godine i/ili
  - sveučilišni profesor odnosa s javnošću koji predaje najmanje dvije godine
  - državljanin Republike Hrvatske koji se u inozemstvu profesionalno bavi poslovima odnosima s javnošću najmanje dvije godine
 2. pridruženo
  - student za vrijeme redovitog studija – iznos godišnje članarine 50 kn
  - strani državljanin koji se profesionalno bavi odnosima s javnošću – iznos godišnje članarine 440 kn
  - fizička osoba koja se u Republici Hrvatskoj profesionalno bavi poslovima odnosa s javnošću manje od dvije godine - iznos godišnje članarine 440 kn
  - državljanin Republike Hrvatske koji se u inozemstvu profesionalno bavi poslovima odnosima s javnošću manje od dvije godine - iznos godišnje članarine 440 kn
 3. počasno - osobe koje su svojim djelovanjem znatno doprinijele unapređenju struke i/ili adu Udruge.
  Obrazloženi prijedlog podnosi najmanje 5 (pet) redovitih članova Udruge se Upravnom odboru.

Upišite Vaše podatke u za to predviđene rubrike u obrascu.
Nakon toga ga putem elektronske pošte na info@huoj.hr pošaljite zajedno s detaljnim životopisom kako bi Upravni odbor razmotrio Vašu prijavu.