Aktivnosti Udruge Grand PRix Stručni žiri Grand PRix

Žiri Grand PRix 2014

Žiri za dodjelu Grand PRix nagrada HUOJ-a 2014. čini 11 članova:

1. Predstavnici znanosti, odnosno visokoškolskih ustanova koje izučavaju odnose s javnošću

 • Ivana Bilić, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
 • Damir Jugo, Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment 

2. Stručnjaci za odnose s javnošću iz javnog i nevladinog sektora

 • Gordana Dojčinović, UNICEF
 • Ermina Duraj, Primorsko-goranska županija
 • Duško Kišberi, Istarska županija

3. Stručnjaci za odnose s javnošću u tvrtkama

 • Vlatka Škorić (dopredsjednica), HŽ Infrastruktura
 • Marina Dijaković, Zagrebačka banka
 • Nina Butić Ivanković, Hrvatska pošta 

4. Stručnjaci iz agencija za odnose s javnošću

 • Manuela Šola, Abrakadabra integrirane komunikacije
 • Nina Išek Međugorac, Manjgura
 • Mario Aunedi Medek (predsjednik), Media Val