Vijesti Oglasi za posao

Natječaj za radno mjesto izvanrednog profesora (grana odnosi s javnošću) - Fakultet političkih znanosti, Zagreb

10.04.2013. HUOJ

Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, raspisalo je NATJEČAJ za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana odnosi s javnošću - 1 izvršitelj. 

Uvjeti: pristupnici (m/ž) moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Uz prijavu treba priložiti: diplome, domovnicu, životopis, opis znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti, popis objavljenih radova i radove. Pristupnici su dužni prijavu, životopis, opis djelatnosti i popis objavljenih radova dostaviti i na CD-u.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja. Prijave se podnose Tajništvu Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 10000 Zagreb, Lepušićeva 6.                                                   

Napomena: natječaj je objavljen u Narodnim novinama 10. travnja 2013.

Tekst natječaja preuzet je s web stranice Fakulteta političkih znanosti.