HUOJ • 1. konferencija Makedonske udruge za odnose s javnošću (ZOJM)
Vijesti Regija i svijet

1. konferencija Makedonske udruge za odnose s javnošću (ZOJM)

30.01.2013. HUOJ

Makedonska udruga za odnose s javnošću (ZOJM) održala je 15. prosinca 2012. u Skopju svoju 1. stručnu konferenciju pod naslovom „Odnosi s javnošću u Makedoniji – stanje i perspektive“ čime je obilježena prva godišnjica postojanja

Prema programu konferencije nekoliko članova ZOJM-a održalo je prezentacije u kojima se s različitih aspekata pokušalo odgovoriti na zadane teme konferencije. Tako su prezentirani „Uloga obrazovanja i obuke u razvoju profesije“, „Samo dobar PR je istinski PR“, „Uloga PR-a u lobiranju jedne organizacije“, „Društveni mediji u komunikaciji“ i druge teme.

Fokus konferencije bio je na panel diskusiji gdje je otpočeo proces uvođenja Etičkog kodeksa ZOJM-a. Radna grupa, sastavljena od članova ZOJM-a, pripremila je tekst nacrta Kodeksa čija se konačna verzija planira usvojiti na narednom sastanku Skupštine ZOJM-a.