O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću Podružnice

1. sjednica Dalmatinske podružnice

26.01.2013. HUOJ

Dalmatinska podružnica HUOJ-a održala je u splitskom hotelu Park svoju 1. sjednicu, na kojoj su usvojene smjernice za izradu Programa i plana rada za 2013. godinu, kao i osvrt na Nacrt etičkog kodeksa HUOJ-a, o kojem rasprava traje do 1. veljače.

Novoizabrana predsjednica Podružnice, Ivana Viđak Bjedov, zahvalila je još jednom na ukazanom povjerenju te predstavila Prijedlog programa i plana rada podružnice, koji se temelji na jačanju reputacije  kroz zajedničke aktivnosti, edukaciju članova i njihovu interakciju, te povećanje broja članova u Dalmatinskoj podružnici. Predloženo je niz aktivnosti koje bi Podružnica provodila u Splitu, Šibeniku i Zadru; od predavanja za PR-ovce, preko predstavljanja Podružnice na važnijim događanjima (konferencijama, sajmovima, seminarima..), do edukacije studenata uz potporu splitskog i zadarskog sveučilišta. Predsjednica i tajnica Podružnice uputit će Plan i program rada zajedno s financijskim planom Upravnom odboru udruge nakon što njegov konačni tekst prihvate svi članovi.

U nastavku sjednice raspravljalo se o Nacrtu etičkog kodeksa te je istaknuto nekoliko primjedbi koje će službeno biti dostavljene HUOJ-u do završetka rasprave. Svi članovi su se suglasili kako kodeks, da bi bio primjenjiv u praksi, mora prije svega biti jasan, kratak, jezgrovit i pamtljiv, pa su se primjedbe članova odnosile uglavnom na onaj dio teksta koji odstupa od navedenih načela.