O Hrvatskoj udruzi za odnose s javnošću Radne grupe

Radna grupa za digitalne komunikacije

Radna grupa za digitalne komunikacije okuplja sve zainteresirane OSJ praktičare, članove HUOJ-a koji žele doprinijeti izgradnji percepcije HUOJ-a kao profesionalne i relevantne Udruge koja sa svima zainteresiranima komunicira putem weba i društvenih mreža te na taj način:

• pruža kvalitetne informacije iz svijeta OSJ-a i komunikacija općenito
• pruža kvalitetne sadržaje i programe za edukaciju kako početnika tako i OSJ praktičara s dugogodišnjim iskustvom
• pruža platforme za razmjenu mišljenja i raspravu o aktualnostima
• razvija struku (dakle vodi računa da se poštuju standardi, potiče i pomaže obrazovanje, detektira trendove)

Udruga u svom pristupu posebice vodi računa o poticanju interaktivnosti pri čemu je nužno orijentirati se na one teme koje su trenutno aktualne, one koje bi prema mišljenju stručnjaka mogle postati trend kao i na teme koje doprinose razvoju OSJ praktičara. Radna grupa ujedno je i podrška tajništvu HUOJ-a na svim događanjima kako bi se informacije prenijele korisnicima putem svih online kanala komunikacije.

Radnu grupu čine:
1. Zlata Rodin, koordinatorica radne grupe, zlata.rodin@gmail.com
2. Nika Bender, koordinatorica tima za društvene mreže
3. Marta Baljak
4. Ema Vuković
5. Ivan Miletić
6. Sanja Kočiš
7. Suzana Jovanović
8. Kristina Koščević
9. Nikolina Pelizzotti
10. Ivana Kelava
11. Mateja Basara

Radna grupa vodi sljedeće online kanale:
HUOJ Facebook stranica
HUOJ Twitter profil
HUOJ LinkedIn grupa
Facebook grupa Odnosi s javnošću
HUOJ web stranica

 

- ALUMNI DIGITALNE RADNE GRUPE -

2011./2012./2013.
Vlatko Škrlin, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu - student
Anja Vujević, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu - studentica
Marija Volarević, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu - studentica
Maja Cvetković, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu - studentica

2012./2013.
Andrea Šalinović, Unex
Ana Sušić, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu - student

2013.
Jelena Stipović
- studentica
Daniela Golac - studentica

2013./2014.
Kristina Ivanković - studentica
Anita Sedlić - studentica