HUOJ • Izabrano novo vodstvo DSOJ-a
Vijesti Regija i svijet

Izabrano novo vodstvo DSOJ-a

18.12.2012.

Na 10. Izbornoj Skupštini Društva Srbije za odnose sa javnošću (DSOJ), koja je održana 13. prosinca 2012. u Privrednoj komori Srbije, izabrano je novo vodstvo.

Većinom glasova za novog predsjednika DSOJ izabran je Ivan Jakšić iz Privredne komore Srbije. Pored njega, u novi saziv Upravnog odbora DSOJ izabrani su i Jelena Šarenac (Henkel Srbija), Dragana Roter Crvenjakov (Vip Mobile), Srba Jovanović (Action Global Communications), Tamara Bekčić (Chapter 4), dr. Danijela Lalić (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad) i Nina Elezović (Represent Communications).

U Nadzorni odbor DSOJ izabrani su: Gordana Lazić Velovan (Hemofarm, Vršac), Aleksandra Jančić Rakičević (Elektrovojvodina, Novi Sad) i Dragan V. Vidojković (Gradska opština Palilula, Niš).
Sud časti u naredne dvije godine činit će: Marija Janjušević (Ninamedia Kliping, Novi Sad), Tamara Koštro (Victoria Group) i Gordana Umičević (Razvojna banka Vojvodine).

Također, na Skupštini  DSOJ dopunjen je i sastav Žirija za dodjelu nagrada PRiZNANJE koji će činiti ugledni profesionalci iz područja komunikacija, predstavnici korporativnog, neprofitnog i akademskog sektora, a radit će u sastavu: Jelena Šarenac (Henkel Srbija), Rajka Šinik Vulić (Banca Intesa), Marijeta Lazor (Novosadski sajam), Milica Marković (Telekom Srbija), Aleksandra Savić (Prirodnjački muzej), Momčilo Cebalović (EPS), Nataša Kuzmanovski (UniCredit banka), Sanja Burg (Loreal), dr Slavica Cicvarić Kostić (Fakultet organizacionih nauka, Beograd), Sonja Konakov Svirčev (Erste banka, Novi Sad), mr Tanja Tatomirović (Web Sistem Media, Pančevo), Dragan Varagić (Internet Group, Beograd), Nataša Pavlović Bujas (Blumen Group), Zoran Stanojević (RTS), dr Danijela Lalić (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad).

Cilj novog rukovodstva, a vjerujem i svih članova Društva, mora prije svega biti unaprjeđenje reputacije, vidljivosti i utjecaja struke odnosa s javnošću, ali i nacionalne strukovne organizacije profesionalaca u području komunikacija. Također, među prioritetima bit će povećanje broja i zadovoljstva članova i širenje dobre prakse suradnje sa strukovnim organizacijama u regiji i pojačanje međunarodnih aktivnosti. Edukacija o odnosima s javnošću i komunikacijama je neophodna kako članova, u cilju kontinuiranog obrazovanja i usavršavanja, tako i donositelja odluka u kompanijama i institucijama, da ne bi prilikom angažiranja profesionalaca u području PR-a zbog nerealnih očekivanja dolazilo do realnih razočaranja, a time i do urušavanja reputacije struke, stereotipa i predrasuda koji nas prate“, rekao je Ivan Jakšić, novoizabrani predsjednik DSOJ-a.