Vijesti Članovi

Pokrenut prvi doktorski studij komunikacijskih znanosti

15.11.2012. HUOJ

Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pokrenula je prvi hrvatski sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski doktorski studij iz polja komunikologije, u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku, a nastava će se odvijati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.

Objavljen je natječaj za upis 20 studenata, budućih doktora iz područja društvenih znanosti i polja informacijskih i komunikacijskih znanosti iz znanstvenih grana komunikologija, odnosa s javnošću i masovnih medija, a prijave za upis se primaju do 31. prosinca 2012. godine.

Doktorski studij komunikologije traje tri godine, odnosno šest semestara. Namijenjen je svima koji žele steći najviša teorijska i visokostručna znanja u području javnog komuniciranja, angažiranima u akademskim i javnim institucijama ili gospodarstvu, poglavito diplomantima društvenih ili humanističkih znanosti, ali i diplomantima drugih fakulteta uz polaganje razlikovnih ispita.

Poslijediplomski doktorski studij „Komunikologija“ najviši je stupanj znanstvenog usavršavanja u području informacijskih i komunikacijskih znanosti. Uz akademski stupanj doktora znanosti, student stječe kompetencije za samostalno znanstveno-istraživačko djelovanje u matičnom znanstvenom području, polju i grani.

Sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu saznati na internet stranci http://www.unios.hr/doktorska-skola ili putem e-maila: jmagdika@unios.hr  te na telefon: 031/224-143.